Sagsbehandlingstider

For Borgerservice, børn og unge, det sociale område, ældreområdet, jobcentret og Ydelsesservice er der en samlet oversigt over sagsbehandlingstider

Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Holbæk Kommune modtager en ansøgning, skal borgeren som hovedregel have en kvittering inden for 5 arbejdsdage, med mindre der forinden er truffet en afgørelse. Det skal af kvitteringen fremgå, hvornår det kan forventes, at der træffes en afgørelse, og hvilken afdeling og medarbejder der behandler sagen.

De fastsatte sagsbehandlingsfrister er generelle. Det betyder, at nogle sager kan afsluttes hurtigere, men der kan også være situationer, hvor en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan for eksempel være i særligt komplekse sager og i sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra eksterne personer eller myndigheder. Hvis det sker, at en ansøgning ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, får ansøgeren et brev med besked om grunden til forsinkelsen og oplysning om, hvornår der kan forventes at foreligge et svar.

Se samlet oversigt over sagsbehandlingstider 2024 (pdf)

Administrationsgrundlag

Du finder oplysninger om hvordan kommunens administreres i administrationsgrundlaget for de enkelte afdelinger.

Gå til siden med administrationsgrundlag

Senest opdateret 07-11-2023