logo Til holbaek.dk

Aftenskole

Holbæk Kommune yder støtte til Aftenskolernes undervisningsudgifter til lærerløn og lokaler.

Der ydes støtte til aftenskoler, der er oprettet efter folkeoplysningslovens bestemmelser, der opfylder følgende vilkår:

  • At aftenskolernes tilbud er åben for alle – dog kan der under særlige forhold godkendes en bestemt afgrænset deltagerkreds.
  • At der i forbindelse med undervisning og aktivitet er tilknyttet en deltagerbetaling.
  • At undervisningen/aktiviteten opfylder folekoplysningslovens bestemmelser.
  • At undervisningen som udgangspunkt skal foregå indenfor Holbæk Kommune, men at aftenskolerne i særlige tilfælde, f.eks. ved specielle undervisningslokaler, kan afholde undervisningen udenfor kommunegrænsen.

 

Ansøgningsfrist:
1. oktober for tilskud til efterfølgende kalenderår.

 Feedback

Sidst opdateret

20.09.2017

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Aftenskolerne i Holbæk Kommune

Se udbud af aftenskolehold på www.aftenskole.nu

Ansøgning om undervisningstilskud