logo Til holbaek.dk

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Hvis du vil søge om støtte til frivilligt social arbejder, så er ansøgningsfristerne den 1. februar, 1. juni og den 1. oktober

Ifølge Lov om Social Service § 18 skal kommunen samarbejde med de frivillige, der arbejder med socialt udsatte borgere i kommunen. Derfor afsætter byrådet hvert år penge til en pulje, som uddeles tre gange om året. 

 

Med puljen ønsker Holbæk Kommune, at skabe gode rammer og vilkår for det frivillige arbejde for socialt udsatte og samtidig sikre et godt samspil mellem de frivillige aktiviteter og de kommunale tilbud. Puljen anvendes til støtte til frivilligt arbejde for socialt udsatte i alle aldersgrupper. 

  

Administrationsgrundlaget beskriver proceduren for ansøgningen og de overordnede kriterier, der lægges vægt på i tildelingen af støtte  

 

Ansøgningsfristerne for tilskud til frivilligt socialt arbejde - § 18 puljen  

1. februar, 1. juni, 1. oktober  

 

Ansøgningsskema  

Nedenstående ansøgningsskema bedes benyttet ved ansøgning om § 18 puljemidler og fremsendt via mail til paragraf18-puljen@holb.dk

 

Skemaet er worddokument. 

 

Evaluering  

Nedenstående skemaer bedes benyttet til evaluering af udbetalte § 18 puljemidler.

 

Skemaerne er worddokumenter.

 

Oversigt over tidligere bevillinger  

 Nedenstående frivillige sociale organisationer og foreninger har modtaget § 18 puljemidler   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Feedback

Sidst opdateret

16.03.2017

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen

Erklæring til puljeansøgning

Denne erklæring skal udfyldes og medsendes når der søges støtte fra puljer i Holbæk Kommune. 

 

Erklæring til puljeansøgning i word-format.

 

Erklæring til puljeansøgning i pdf-format.