logo Til holbaek.dk

Talentudvikling

Holbæk Kommune har godkendt talentstrategi og nedsat et talentråd, der skal skabe flere og mere produktive talentmiljøer i Holbæk Kommune.

Formålet med talentstrategien er at skabe de optimale vilkår for den enkelte, så talentet stimuleres og udfoldes bedst muligt. Dette på en måde, så der samtidig er balance mellem talentaktivitet, skole og det øvrige liv.

Det overordnede sigte med talentudviklingen i Holbæk Kommune er samlet i en vision. For at kunne indfri visionen kræver det, at der opbygges talentmiljøer, som kontinuerligt udvikler talenter, der har de bedste forudsætninger for at lykkes på "øverste hylde".

Vision

Holbæk Kommune skaber lokale talentmiljøer på nationalt niveau.

Konkrete mål

Succeskriterierne for arbejdet med talentmiljøerne er følgende:

 • Inden for en periode på tre år er der etableret/godkendt minimum to talentmiljøer.
 • Som udgangspunkt skal mindst 20 % af talenterne hvert år fortsætte på et videregående talentmiljø.
 • Hvert talentmiljø skal have indgået mindst én aftale med et videregående talentmiljø samt mindst to aftaler med to lokale understøttende miljøer.
 • Mindst 90 % af talenterne skal opleve, at de har fået mulighed for at udleve deres talent inden for det talentmiljø, som de er en del af.

Talent2012

 

Krav til at blive talentmiljøGrundlæggende skal talentmiljøet opfylde følgende krav for at komme i betragtning:

 • Være forankret i Holbæk Kommune. 
 • Kontinuerlig have demonstreret evnen til at udvikle talenter til et højere talentniveau.
 • Have en talentstrategi, der rækker flere år frem og har et individuelt udgangspunkt, hvor der er fokus på udvikling af det hele menneske herunder fokus på at tage ansvar, udvikle personligheden og selvstændigheden.
 • Have et stærkt og bæredygtigt fagligt miljø, der er i stand til langsigtet at fastholde og udvikle en vedtagen talentstrategi. Det faglige miljø skal være uafhængigt af enkeltpersoner.
 • Have en økonomi der kontinuerligt giver mulighed for at realisere talentstrategien.
 • Inkluderende læringsmiljø, hvor der er trænings- og undervisningsfællesskab samtidig med, at der er fokus på sociale relationer.
 • Være en kompetent og velfungerende organisation både ledelsesmæssigt og fagspecifikt.

Ovenstående krav skal interesserede forholde sig til i ansøgningen for at blive godkendt som talentmiljø.

Når fundamentet, de grundlæggende krav, er på plads, skal talentmiljøet have særligt fokus på følgende:
(punkterne skal være beskrevet i ansøgningen, hvor der ønskes at arbejde med disse ting)

 • Ønske om videreudvikling af sin talentstrategi.
 • Være indstillet på at arbejde med udgangspunkt i beskrivelser af "best practice" (lære af de bedste). Arbejde bredt i den tidlige alder og mere specifikt senere. Det vil sige sen specialisering.
 • Arbejde med langsigtede udviklingsplaner for talenterne.
 • Villighed til videndeling mellem undervisere, lærere, trænere og talenter – personer ude fra skal inviteres indenfor. Brug af eksperter er en naturlighed.
 • Interessenterne skal have forståelse for, at talentet skal have mulighed for at udvikle sit talent – det betyder prioriteringer i hverdagen.
 • Indgåelse af partnerskabsaftaler med fx kommune.
 • Etablering af samarbejde både opad og nedad (jf. talentudviklingsmodellen for Holbæk Kommune).
 • Rollemodeller – mentorordninger, hvor de ældste talenter er rollemodeller for de yngste talenter.
 • Give mulighed for selvtræning, let adgang til faciliteter, åbne faciliteter.

De talentmiljøer, som godkendes, underskriver en samarbejdsaftale med Holbæk Kommune, hvoraf krav og forventninger samt vægtning af ovenstående elementer fremgår. Vægtningen kan være forskellig i den enkelte samarbejdsaftale.

Krav til individuel støtteKriterier, der skal være opfyldt for at kunne komme i betragtning til individuel talentstøtte:

 

 1. Primært være mellem 13 og 22 år, dog kan yngre under særlige omstændigheder komme i betragtning.
 2. Være bosiddende i Holbæk Kommune på tildelingstidspunktet.
 3. Besidde specielle evner inden for det ansøgte felt og samtidig vise vilje og evne til at udvikle disse potentialer yderligere
 4. Være indstillet på at indgå i et udviklingsperspektiv som rækker 2-3 år frem.
 5. Indstilles til støtte af træner/fagperson/coach (man kan ikke indstille sig selv eller sine børn)
 6. Medsende en udtalelse fra lærer/skole/uddannelsesinstitution mv.
 7. Redegøre for, hvordan man tænker at kunne inspirere andre i forhold til sit talent og dermed bidrage og indgå aktivt i kommunens kulturelle/sportslige liv eller på anden måde understøtte kommunens talentstrategi.

 

Eksempler på støttemuligheder:

 

 • Betaling af undervisning og andre udviklingstilbud.
 • Bidrag til rejser i forbindelse med særlige forløb/masterclasses/stævner
 • Bidrag til indkøb af nyt nødvendigt udstyr som for eksempel et instrument eller et sportsredskab
 • Deltagelse i konkurrencer/koncerter/udstillinger mm.
 • Deltagelse i kurser eller uddannelse.
 • Frikøb til træningstid.
 • Mentor-ordning.

 Feedback

Sidst opdateret

19.01.2018

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Talentråd

Medlemmerne af talentrådet er:

 • Lars Petersson formand for Talentrådet - fra Sparekassen Sjælland
 • Christian Frank fra Kulturskolen
 • Henrik Miklos Andersen fra BGK
 • Anders Bo Hansen fra Elverdamsskolen
 • Per Farbøl fra Stenhus Gymnasium
 • Brian Kristensen fra Holbæk Teater
 • Bo Ømosegaard fra Badminton Danmark

 

Referater fra møder i Talentrådet

Følg med i Talentrådets møder og beslutninger. 

Læs referater fra møder i Talentrådet 

 

Talentstrategi

Byrådet godkendte den 10. december 2014 talentstrategien. 

 

Hele talentstrategien

Kort udgave af talentstrategien 

 

Kontakt

For yderligere oplysninger eller spørgsmål om talentudviklingen i Holbæk Kommune kan du kontakte:

Kultur- og Fritidssekretariatet på e-mail hhni@holb.dk