logo Til holbaek.dk

Kunst og fællesskaber

Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune ønsker at støtte kunstværker i lokalområderne og har derfor afsat 70.000 kr. til at realisere lokale kunstprojekter

Kunst er kommunikation på mange forskellige måder. Kunst kan gøre os nysgerrige. Kunst kan både udfordre, men også samle os.  Kunst kan spørge til - og måske give nye svar på - hvad det er for et sted, vi bor. På den måde kan kunst være med til at undersøge og styrke lokale fællesskaber.

Kunst og Fællesskaber er en projektkonkurrence for lokalområderne uden for Holbæk by. Formålet er, at der skal arbejdes med lokal kunst og med lokale kunstnere. Slutproduktet er etablering af 2-3 blivende kunstværker i forskellige lokalområder.

For at kunne deltage i projektkonkurrence skal man som lokalområde opfylde nogle krav om fx. en kontaktgruppe, lokalt ejerskab, lokale kunstnere, lokalt samarbejde med daginstitutioner og en formidlingsindsats.

Se listen over krav her

Ansøgning

Når I har besluttet jer for at deltage i projektkonkurrencen, skal I sende en udførlig ansøgning til Kultur- og Fritidssekretariat. Ansøgningen skal være modtaget senest 11. marts 2016. Ansøgningsskemaet finder du længere nede på siden.

Alle ansøgninger vurderes af en dommerkomité, der indstilles til Udvalget for Kultur og Fritid, hvilke ansøgere der skal have del i de 70.000 kr.

Dommerkomitéen består af

  • Henrik Miklos Andersen, leder af Billedkunstnerisk Grund Kursus
  • Tine Bundgaard, kunstfaglig konsulent i Holbæk Kommune
  • Lotte Rømer Grove, koordinator for fælles-skaberne i Holbæk Kommune
  • Én repræsentant fra hver ansøger

Placering af kunstværker

Holbæk Kommune anviser egnede steder i/på kommunal ejendom (udendørs eller indendørs), hvor kunstværkerne kan etableres, og giver de fornødne tilladelser.

Såfremt der er et lokalt ønske om at opføre kunstværket på privat ejendom - fx. på en husgavl - skal der lokalt indhentes tilladelse og laves aftale med ejeren. Aftalerne skal godkendes af Holbæk Kommune.

 

Workshop

Mandag 25. januar 2016 havde Kultur & Fritid inviteret alle lokalområder og kunstinteresserede til workshop om Kunst og Fælleskaber

Ansøgning - Kunst og Fællesskaber

Krav til kunstprojektet

Kunst og Fællesskaber skal have lokal forankring og ejerskab, og kunne bruges i formidlingsperspektiv for borgere i alle aldre


Feedback

Sidst opdateret

15.03.2017

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard

Proces

25. januar 2016: Workshop

 

12. februar 2016: Tilkendegivelse om deltagelse (deadline)

 

11. marts 2016: Ansøgningsfrist

 

4. april 2016: Dommerkomitéen vurderer ansøgningerne

 

25. april 2016: Kultur- og Fritidsudvalget uddeler støtte (til én eller flere ansøgere)

 

14.-16. maj 2016: Vinderprojekt(erne) præsenteres ifm. Kunstdage i Pinsen

 

Maj 2017: Produktion af alle kunstværker skal være afsluttet

Kunstnere på Facebook

Efter Kunst og Fællesskaber-workshoppen mandag 25. januar 2016 oprette én af de deltagene kunstnere en Facebook-gruppe for lokale kunstnere, hvor der kan drøftes kunst og projektet - og udveksles erfaringer.

 

Du finder Facebook-gruppen her