logo Til holbaek.dk

Rød Glente

Holbæk Kommune har et særligt ansvar for at bevare den truede rovfugl Rød Glente i vores kommune
Rød Glente (© Jacob Eskekjær)

Ansvaret for at bevare den Røde Glente fik Holbæk Kommune i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007, hvor alle de nye kommuner fik en nytårshilsen fra den tidligere miljøminister, Connie Hedegaard, med et billede af en truet dyre- eller planteart, der krævede en særlig indsats for at blive bevaret i den pågældende kommune.

Udpegningen af de truede dyre- og plantearter skete for at gøre opmærksom på kommunernes ansvar over for alle truede arter, nu hvor en stor del af natur- og miljøopgaverne er overgået fra de tidligere amter til kommunerne. Den Røde Glente kan derfor ses som et symbol på Holbæk Kommunes vilje til at værne om naturværdier og de mange andre truede dyre- og plantearter i vores kommune

Besøg Rød Glente WebPortal

Den Røde Glentes status i Danmark

Den Røde Glente blev udryddet i Danmark i 1927, men er siden 1970'erne så småt vendt tilbage som ynglefugl. Der regnes nu med 30-40 ynglende par i Danmark (flest i Østjylland), og i 2007 havde Sjælland hele 13 ynglende par, hvoraf alle fik unger på vingerne.

Du kan læse mere om den Røde Glente her:Feedback

Sidst opdateret

27.06.2017

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen

Fakta om Rød Glente

Vingefang: 146–165 cm
Længde: ca. 61 cm
Vægt (han): 750–1050 g
Vægt (hun): 950–1300 g
Kuldstørrelse: 2–3 unger
Antal kuld: 1
Rugetid: 31–32 dage
Ungetid: 50–60 dage