logo Til holbaek.dk

Sejlads og lystbådehavne

Den smukke Isefjord har mange hyggelige lystbådehavne, der har frihavnsordning. Holbæk Gl. Havn har en fripladsordning for ældre træskibe, der giver en dejlig atmosfære i havnemiljøet.

Holbæk Gl. Havn

Holbæk Kommune har en fripladsordning for træskibe der har fast plads i Holbæk Gl. Havn, så skibsejeren er fritaget for at betale havneafgift.

Om Holbæk Gl. Havn

Der skal købes en miljøbillet i automaten der står på Midtermolen i Gl. Havn, så havnen kan få dækket udgifterne til vand, strøm og affald.

Holbæk Gl. Havn er forsynet med tømmestationer til modtagelse af spildevand.

El- og vandstandere er ved kajen. Der er lukket for vandet i perioden 1. november til 1. marts.

Toiletter og bad findes i bygningerne Havnecaféen og Værftscaféen. Koden til at komme ind ved Værftscaféen kan ses på miljøbilletten.

Frihavnsordning: Ja 

Oversigtskort over Holbæk Gl. Havn og Ny Havn

Fripladsordning for træskibe i Holbæk Gl. Havn

Ordningen vil samle træskibene i det vestligste havnebassin i Holbæk Gl. Havn og skabe et fortættet træskibsmiljø som oser af autentisk stemning, "skæve miljøer" og mangfoldighed.

Kort over træskibspladser i Holbæk Gl. Havn (pdf)

Fripladsordningen er skabt i samarbejde med de foreninger, som er aktive omkring træskibsmiljøet. En friplads indebærer, at skibsejeren er fritaget fra at betale havneafgift. Enhver anden driftsudgift skal afholdes af skibsejeren, herunder udgifter til el, vand samt udgifter til at få skibet på bedding årligt.

Fripladsordningen er for ældre brugsfartøjer eller materialeægte kopibygninger. Træskibene skal i deres udtryk fortælle dansk kultur og søfartshistorie og i øvrigt opfylde de optagelseskriterier, som fremgår af reglerne for fartøjer med friplads i Holbæk Gl. Havn.

Brugerrådet for fripladsordning for træskibe i Holbæk Gl. Havn

Brugerrådet er tovholder på fripladsordningen og har fokus på formidling af træskibsmiljøet og dets kulturværdi.

Brugerrådets medlemmer er:

 • Holbæk Træskibslaug
 • Museum Vestsjælland
 • Holbæk Erhvervsforum
 • Holbæk Gl. Havns Beddinger (HGHB)
 • Holbæk Kommune (tilforordnet)

Brugerrådet kan kontaktes på e-mail: knud@lis-knud.dk.

Ansøgning om friplads i Holbæk Gl. Havn for træskibe

Skema - ansøgning om friplads 

På skemaet kan ses, hvor ansøgningen skal sendes hen.

Når følgende er opfyldt, gives der friplads:

 • Brugerrådet har anbefalet fartøjet til friplads
 • Der skal være ledig havneplads
 • Der er underskrevet bindende kontrakt med Holbæk Kommune for overholdelse af:
  Regler for friplads (pdf).

Holbæk Ny Havn

Lystsejlere over 15 meter i total længde og andre større fartøjer skal anløbe Holbæk Ny Havn.

Lystsejlere over 15 meter i total længde og andre større fartøjer, samt turbåde, charterskibe og skoleskibe m.m. der gæster Holbæk Havn, skal anløbe Holbæk Ny Havn på kajstrækningen, der stadig benyttes som trafikhavn.

I havnebassinet er der en flydebro til mindre både. Det er også her man lægger til med fjordbådene der kan lejes.

Der er badestrand i Holbæk Ny Havn, der overholder kriterier for Blå Flag strande. 

Holbæk Ny Havn er forsynet med tømmestation til modtagelse af spildevand fra mindre såvel som større fartøjer.

El- og vandstandere findes ved kajen.

Frihavnsordning: Ja

Oversigtskort over Holbæk Gl. Havn og Ny Havn

Lystbådehavne og sejlklubber

Fjorden med dens sejlklubber giver rige muligheder for mange former for aktiviteter på vandet.

Holbæk Gl. Havn

Frihavnsordning: Ja
Se mere om Holbæk Gl. Havn 

Holbæk Ny Havn

Frihavnsordning: Ja
Se mere om Holbæk Ny Havn

Holbæk Marina

Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
Frihavnsordning: Ja
Se Holbæk Marina hjemmeside

Holbæk Sejlklub

Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
Se Holbæk Sejlklubs hjemmeside

Afdelinger under Holbæk Sejlklub
- Dykkerafdeling
- Juniorafdeling
- Sejlerskole
Surferafdeling

Holbæk Tursejlerklub

Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
Se Holbæk Tursejlerklubs hjemmeside

Holbæk Bådelaug

Finsings Plads 2
4300 Holbæk
Frihavnsordning: Ja
Se Holbæk Bådelaug hjemmeside

Hørby Bådelaug i Hørby Havn

Hørby Havn
4300 Holbæk
Frihavnsordning: Ja
Se Hørby bådelaug hjemmeside 

Orø Bådelaug

Havnevej 1A
4300 Holbæk
Se Orø Bådelaug hjemmeside

Orø Havn

Drives af Orø Bådelaug
Frihavnsordning: Nej
Se OrøKontor hjemmeside - Orø Havn

 

Frihavne

Holbæk Havn har, som flere af Isefjordens havne, en frihavnsordning. Har du hjemhavn med frihavnsordning, har du betalt havneafgift for de første tre overnatninger.

Frihavnsordningen

Frihavnsordningen betyder, at bådejere der kommer fra frihavne, kan låne hinandens havneplads uden at betale gæsteleje for de første tre overnatninger. Hvor mange overnatninger det er, er afhængig af hvilken havn det er.

Når en fremmed frihavn anløbes, og du som bådejer har hjemhavn med frihavnsordning, har du allerede betalt havneafgift. Man kan i princippet benytte hinandens havnepladser gratis. Der skal dog løses en miljøbillet i automaten i Gl. Havn, så havnen kan få dækket udgifterne til vand, strøm og affald.

Frihavnsmærket

Frihavnsmærket skal placeres på et for havnemyndigheden synligt sted.

Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavnen, skal på forlangende, forevises den stedlige havnemyndighed.

Oversigt over frihavne

Ordningen dækker pr. 11.01.2017    150  havne i Danmark, 24 havne i Sverige, 16 havne i Nord-Tyskland og 13  Norske havne

Frihavne - Kort

Om frihavnsordningen

Sportsaktiviteter på og i vandet

Der er mange muligheder for både unge og ældre for sportsaktiviteter og socialt samvær både på og i vandet.

Dykning

Fiskeri

Roning

Sejlsport

Surfing

Søspejder

Det er også en mulighed for børn og unge at blive søspejder.

Regler for sejlads

I fjorden skal du være opmærksom på den lokale politivedtægt vedrørende sejlads med motorbåde og brætsejlads .

Som fritidssejler i danske farvande må enhver sejle med et fritidsfartøj med en skroglængde under 15 meter, uden at skulle have tilladelse til det fra nogen myndighed - og uden at skulle aflægge nogen form for prøve. Undtaget herfra er dog planende motorbåde (speedbåde) her kræves speedbåds-kørekort.

Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside om: Regler og uddannelse til at sejle.

Reglement for sejlads med motorbåde og brætsejlads i fjorden

I fjorden skal du være opmærksom på den lokale politivedtægt "Reglement for sejlads med motorbåde og for brætsejlads ud for kysten i Midt- og Vestsjællands politikreds".
Midt- og Vestsjællands Politi har med hjemmel i ordensbekendtgørelsens § 14, stk. 2, fastsat regler for sejlads med motorbåde og brætsejlads ud for kysten i Midt- og Vestsjællands politikreds. Reglerne trådte i kraft den 1. marts. 2010.

Vandscootere

Det er tilladt at sejle med vandscootere i Holbæk Fjord og Isefjorden, hvis man sejler efter reglerne i bekendtgørelse om sejlads med vandscootere. Se nederst på siden under Love og reglementer.
Heri står der bl.a. at man skal holde sig mere end 300 m fra kysten. 300 m-zonen må kun krydses på vej til og fra landingstedet, og farten inden for zonen må højst være 5 knob. Zonen skal krydses vinkelret på kysten, dog skal sejlløb omkring havne følges.
Derved er vandscootersejlads stadig ikke tilladt inden for det område, hvor badegæster normalt opholder sig.

Vandscootersejlads altid er forbudt i de internationale naturbeskyttelsesområder, samt vildreservater og fredninger på havet. Se kort fra Danmarks Miljøportal.

En bekendtgørelse fra Naturstyrelsen trådte i kraft i slutningen af januar 2012, og giver vandscootersejlere flere muligheder for at sejle, men samtidig sikrer, at kysterne er beskyttede.
Læs mere herom på FLID - Foreningen af Lystbådehavne i Danmark.

Love og reglementerFeedback

Sidst opdateret

26.04.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Kontakt - Holbæk Havn

Havnekontoret
Midtermolen 3
4300 Holbæk

Telefon: 72 36 52 24
E-mail: havnen@holb.dk

Kontortider  
mandag - torsdag  09.00 - 11.00
fredag   10.00 - 11.00
Telefontider  
mandag - torsdag  08.00 - 15.00
fredag   08.00 - 12.00

 

Aktiviteter i Gl. Havn

 • Anna Møller - Nationalmuseet oplyser, at der er mulighed for at følge restaureringen af galeasen ANNA MØLLER på hverdage mellem kl. 08.30 og 14.30.
  Værkstedet er i hal 2, Kanalstræde 23, 4300 Holbæk.
  Der er også mulighed for booking af rundvisninger med maks. 25 deltagere.

 • Emma - turbåd, tag på rundfart eller på lystfisketure
  fra 1. maj - 30. september.

 • Fjordsejlerne - er en løs sammenslutning af sejlere med træbåd i og omkring Isefjord og Roskilde Fjord.

 • Færgefarten Orø-Holbæk - mød op fem minutter før afgang, overfartstid 25 minutter.

 • Grejbank - Nordvestsjællands Produktionsskole - NVPRO udlejer kajakker og udrustning ved henvendelse til Værftscaféen.

 • Hjalm - galeasen af Holbæk - Inviter din familie, dine forretningsforbindelser eller dine medarbejdere til et anderledes møde til søs.

 • Holbæk Gamle Havns Beddinger

 • Holbæk Træskibslaug - Holbæk Træskibslaug består af lokale træskibe. Der er blandt andet charterskibene HJALM, EMMA og MARIANNE-F, som kan lejes til kortere eller længere udflugter på fjorden eller til fisketure.

 • Værftet - det tidligere Holbæk Skibsværft er omdannet til aktivitetshus drevet af Produktionsskolen NVPRO der her driver Værftscafeen og grejbank, og er et sted som borgerne og foreningerne kan deles om.
  I bygningen er der også Holbæk Klatreklub, samt bad og wc for sejlere der besøger Holbæk Havn. 

Aktiviteter i Ny Havn

 • Kulturbiografen Frysehuset - biografen har 4 top-moderne sale, der også er café med udsigt over Holbæk Ny Havn. 

 • Fjordland - lej en fjordbåd, helt uden certifikat. Stig ombord i Holbæk Ny Havn og aflever båden i Roskilde Havn – eller omvendt, dét er oplevelsesferie!

 

Byudvikling i havneområdet

Byrådet i Holbæk Kommune har besluttet, at igangsætte et arbejde omkring byudviklingsinitiativer i havneområdet, i den forbindelse er nedsat en havnegruppe.

Følg med i havnegruppens arbejde