§18-midler

Et helt eller delvist bortfald af hjælp fra §18-midlerne vil have meget store konsekvenser for vores arbejde med børnefamilier i udsatte positioner i Holbæk Kommune.

12.09.2023

Af Heidi Mødekjær, Red Barnet Holbæk Lokalforening

Red Barnet Holbæk Lokalforening har siden 2019 fået tildelt midler fra §18-puljen. Vi har stor glæde af disse midler, da de gør en kæmpe forskel for vores arbejde med sårbare familier i Holbæk Kommune, der er tilknyttet vores Familie-oplevelsesklub.

Red Barnet Holbæk Lokalforening er alene afhængig af de midler, som vi modtager eksternt fra.

Konsekvens ved nedskæringer i §18-midlerne:
Hvis vores mulighed for at modtage §18-midler begrænses eller helt fjernes, vil det betyde, at vi i yderste konsekvens vil blive nødt til at lukke Holbæk Lokalforening, og under alle omstændigheder at vi kommer til at skære i antallet af aktiviteter og arrangementernes kvalitet.

For familierne vil det betyde, at det netværk, som de har opbygget gennem Familieoplevelses-klubben med stor sandsynlighed vil falde fra hinanden. Flere af familierne har intet - eller begrænset – netværk, hvorfor en lukning eller færre aktiviteter vil have en kæmpe betydning for dem.

Børnene har gennem de år, vi har eksisteret, haft stor glæde af at være blandt de børn, der efter en sommerferie har kunnet komme tilbage i skole og fortælle om de oplevelser de har haft i ferien. Hvilket mange af dem ellers ikke ville kunne.

Om os:
Red Barnet Holbæk Lokalforening har eksisteret siden 2014. Vi har i øjeblikket 23 familier tilknyttet. De 23 familier består af 57 børn og 32 voksne. I alt 89 personer.
Derudover har vi 12 frivillige tilknyttet vores lokalforening.

Vi driver bl.a. en Familieoplevelsesklub, der arbejder for at give børnefamilier i udsatte positioner et godt og indholdsrigt liv med fællesskaber, tryghed og samvær. Vi hjælper familierne med at skabe og fastholde relationer. Familieoplevelsesklubben er for de dårligst stillede familier med begrænset netværk og begrænsede ressourcer, der har lyst til at få nye venner i deres lokalområde. I klubben får familierne mulighed for at mødes med andre familier, samtidig med at børn og forældre tilbringer tid sammen.

Klubben mødes ca. en gang om måneden til fælles oplevelser og aktiviteter. De grundlæggende værdier i klubben er: socialt fællesskab, tryghed, genkendelighed, nærvær og kontinuitet.

Aktiviteterne giver forældrene mulighed for at give deres børn oplevelser, som der oftest ikke er ressourcer til i en presset hverdag, hvor man kan være udsat på flere parametre.

Aktiviteterne henvender sig til 5-12-årige børn, men små og store søskende er velkomne. Der er plads til ca. 60 børn i alt i klubben for at sikre ro, tryghed og de bedste muligheder for netværksdannelse.

Senest opdateret 18-04-2024