”Reduktion ift. Abonnementsaftale vedr. lov om specialundervisning til voksne”

Genindsendelse af høringssvar vedr. budgetbesparelse d.22.februar 2023 – ”Reduktion ift. Abonnementsaftale vedr. lov om specialundervisning til voksne” (SIOU40-27) -råd24

10.09.2023

Af Sven Larsen, formand for lokalforeningen Hjernesagen Holbæk/Odsherred

Jeg vil gerne som formand for lokalforeningen Hjernesagen Holbæk/Odsherred advare mod enhver nedskæring i uddannelsesindsatsen for erhvervet hjerneskade (stroke) i Holbæk og Odsherred kommuner. Konkret som udtrykt i
ønsket om at spare en ressource i Det Neuropædagogiske Undervisningstilbud (DNU) på CSU.

Som det ses af andre indlæg fra direkte berørte medlemmer af vores lokalforenings bestyrelse er indsatsen i DNU på CSU af meget stor nytte.

Personlig er jeg en repræsentant for gruppen af pårørende. For godt 15 år siden oplevede jeg
for øjnene af mig, hvordan min kone som 48-årig udsattes for en voldsom hjerneblødning. Jytte var inden da en velfungerende laborant på Novo.
Hun blev så de næste par år via undervisningstilbud mest på ”Center for Hjerneskade” på Amager i stand til at genoptage arbejdskarrieren som flexjobber på botilbud og behandlingssteder.
Jytte blev ”slået tilbage til start”, men evnede via velvalgte genoptrænings- og uddannelsesforløb at genstarte sit arbejdsliv.

CSU blev af Jytte dengang ”kun” brugt via tale- og sangkor tilbud. Pointen er i denne sammenhæng, at tilbud til hjerneskadede om undervisning – som i DNU på CSU - er helt centralt for chancen for at vende stærkt tilbage i sit liv.

Hjernesagens landsforening mødtes for under et ½ år siden med sundhedsministeren for at fremlægge foreningens ”Handleplan for stroke”. Planen beskriver ønsker til forbedringer i alle faser af det samlede forløb, når et menneske
rammes af stroke. Om livet med stroke hedder det bl.a.:

"Mennesker, der oplever vedvarende kognitive følger og de, der lever med afasi, er særligt udsatte for at opleve isolation og tab af handleevne – også lang tid efter deres stroke. Der er derfor brug for tilbud om revurdering af behov for hjælp og for at etablere sociale, støttende og aktiverende tilbud også lang tid efter et stroke. Tilbuddene kan med fordel udvikles og drives i samarbejde mellem regioner, kommuner og civilsamfundet.

For mennesker i den erhvervsdygtige alder er stroke den sygdom, der giver størst risiko for at tabe erhvervsevnen. Der er derfor behov for et særligt fokus på, hvordan mennesker med stroke hjælpes tilbage til en varig tilknytning til
arbejdsmarkedet."

Vi ser landsforeningens kontakt med regeringen som et signal om at styrke investeringen også på kommunalt plan. Så hjerneskadede i størst mulig omfang bliver dygtiggjort både som arbejdskraft og som bedre fungerende mennesker i
dagligdagen. Begge forhold bidrager i sagens natur positivt til kommuneøkonomien!

Som alment bekendt kræver hjerneskadede typisk længere tid for at nyttiggøre ny viden/information for dem. At begrænse et uddannelsesforløb som ved DNU tidsmæssigt med en tredjedel (fra 1½ år til 1 år) er derfor et uheldigt tiltag.

Derfor vil vi meget kraftigt fraråde nedskæringen i DNU.

Med venlig hilsen
Sven Larsen
formand for lokalforeningen Hjernesagen Holbæk/Odsherred

Husk på:
• at i Holbæk/Odsherred vil ca 200 mennesker få stroke i 2023
• at i Holbæk/Odsherred lever ca 2000 mennesker med stroke i 2023
• at antallet af personer der får stroke vil stige de kommende år pga. en ældre befolkning
• at kravene til en arbejdsduelig befolkning øges med stigende pensionsalder

Senest opdateret 18-04-2024