Bekymrende

Forslaget til reduktion i opkrævning ift. elevfravær

15.09.2023

Af Kathrine Fuglsang, næstformand, Børnespecialcentret, MEDudvalget

MEDudvalget i Børnespecialcentret anerkender behovet for, at alle områder bidrager til at skabe balance i budgettet i Holbæk Kommune. Børnespecialcentret har tidligere på året i 2023 bidraget med 1,8 mio ved at indføre lukkeuger samt 2 mio. i ændret opkrævningspraksis i forbindelse med elevers længerevarende og aftalte fravær.
I budgettet foreslås det, at reduktionerne i forbindelse med fravær videreføres i 2024 og overslagsårene. Vi gør opmærksom på, at det uvilkårligt vil presse opgaveløsningen og arbejdsmiljøet, hvis så store beløb skal findes hvert eneste år.
I forhold til arbejdsmiljøet tænkes der særligt på udfordringen ved skiftende ressourcetildelinger og dermed også rekruttering og fastholdelse.
Det er bekymringen, at den foreslåede besparelse på 2 mio. kan være urealistisk at videreføre i overslagsårene.

Senest opdateret 18-04-2024