BUPL's høringssvar til budget 2024 - 2027

Forslag om bevilling til
Dagtilbud - børn med særlige støttebehov
SFO - Normeringskompensation for øget åbningstid, bevilling til 2 klubber og til arbejdstidsaftale for pædagoger

15.09.2023

Af Claus Clemmensen/Sanne Mikkelsen, BUPL Midtsjælland

Høringssvar fra BUPL til Holbæk Kommunes budget 2024 – 2027

BUPL Midtsjælland ønsker hermed at afgive høringssvar til budgetforslag 2024 – 2027.

Dagtilbud.
BUPL vil gerne benytte lejligheden til at kvittere for, at bloktilskuddet til minimumsnormeringer anvendes efter dets hensigt.
Samtidig vil vi foreslå, at der herudover afsættes midler til ny organisering af tilbud for børn med særlige støttebehov på dagtilbudsområdet.
Børn og skoleudvalget har behandlet sagen (pkt. 72) på deres møde i juni måned – og under økonomiske konsekvenser står: ” Indsatstrappen og forslag til etablering af nye ressourcepladser forventes at kræve både omfordeling af nuværende midler og tilførsel af nye midler. Det er pt. Ikke beregnet, hvilke økonomiske rammer forslaget indebærer.”
Problemstillingen er akut og presserende, men forslaget har været længe undervejs. Vi finder det vigtigt at der er økonomisk rum til at prioritere og gennemføre det i 2024.

SFO, skole og klub.
Med frihedsforsøget er undervisningstiden på alle skoler blevet kortere, og SFO’s åbningstid tilsvarende længere. SFO’erne er ikke kompenseret for den øgede åbningstid i fuldt omfang. SFO’s ressourcetildeling er ikke i tildelingsmodellen reguleret for åbningstid, hvilket vi vil forelå sker i 2024.
Ved budgetrevisionen i foråret fjernede byrådet bevillingen til 2 ud af 4 nye klubber i lokalområderne, i alt 600.000 kr. Klubben i Kildebjerg er en fantastisk succes for de unge, og en stor gevinst for lokalområdet. Vi forslår at I ser på muligheden for at igen at bevillige de 600.000 kr. til Tuse/Udby og St. Merløse
Samtidig vil vi foreslå, at der afsættes 1 mio. kr. til en ny arbejdstidsaftale for pædagogerne.

Med venlig hilsen
Sanne Mikkelsen Claus Clemmensen
FTR pædagogerne i Holbæk Faglig konsulent, BUPL Midtsjælland

Senest opdateret 18-04-2024