CSU har hjulpet mig meget.

Høringssvar vedr. budgetbesparelse – ”Reduktion ift. Abonnementsaftale vedr. lov om specialundervisning til voksne” (SIOU40-27).

11.09.2023

Af Sanne Agatz, Hjernesagen Holbæk/Odsherred

Pga. min lille Afasi og omverdenens manglende forståelse, sårende bemærkninger, latterliggørelse,
havde jeg isoleret mig, indtil jeg kom på CSU.

Her har de hjulpet mig så meget, at jeg nu er med i lokalbestyrelsen i Hjernesagen. De har givet mig større indsigt i mit handicap, og hvordan jeg selv kan tackle det. Gennem deres fysiske udfoldelser, er min hjerne blevet bedre til højre/venstre koordinering

For familier med børn, vil det være en katastrofe, hvis der bliver skåret på dette område. Når en forældre bliver ramt, bliver hele familien ramt.
De har brug for hjælp gennem CSU, til at kunne forstå/tackle de mange problemer der opstår.

Får de ikke denne hjælp, påtager børnene sig ansvaret overfor den ramte og vil blive den lille voksne, uanset barnets alder. . Dette medfører en mistrivsel, som følgende kan give uhensigtsmæssig adfærd bl.a. i daginstitution/skolen. Det vil indebære, at man er nødt til at sætte støtte på barnet, eller at barnet slet ikke kommer i daginstitution/skole. Samtidig vil det præge barnet resten af dets liv.

Selv er jeg et af disse børn.
Dengang var der ingen hjælp at få.
Den kapacitet, man har på CSU, har man ikke samlet noget andet sted i kommunen.

Den bør man værne om.


Med venlig hilsen
Sanne Agatz
Næstformand
i Holbæk og Odsherred
Hjernesagen lokalforening

Senest opdateret 18-04-2024