Dagtilbud Katrinedal og Skovvejen MED udvalg og bestyrelse

Dagtilbud
- Minimumsnormeringer
- genåbning af budgetter og konsekvenser heraf

20.09.2023

Af Ziska Seirup, Dagtilbud Katrinedal og Skovvejen

Høringssvar Dagtilbud Katrinedal og Skovvejen – Budget 2024
Bestyrelse og MED udvalg

Minimumsnormeringer
Vi anerkender at Holbæk kommune, fortsat arbejder på at sikre at vores børnehuse lever op til minimumsnormeringerne. Med de udmeldte budgetter ser det ud til at vi fortsat kan leve op til statens udmeldte måltal.
Vi må dog erkende at det pt. er problematisk at få ansat uddannet pædagoger nok til at leve op til den udmeldte procentsats. Derfor skal vi være obs. på at øges procentdelen af pædagoger, også vil øge udgifterne, grundet lønforskellen. Derfor skal vi forvente en ekstra udgift for at komme op på den ønskede procentdel af uddannet personale.
Derfor forventer vi yderlig en øgning af budgettet på dagtilbud i 2025

Ændring i budgetter midt i et budgetår
Vi har konstateret at det var nødvendigt for Holbæk kommune at genåbne budgettet midt i kalenderåret 2023. Vi mener dog at det er problematisk at gennemføre
- En reduktion på sygedagpengene
- Afvente 3 md. med at genbesætte stillinger
Begge tiltag som har haft store konsekvenser for alle børn, da de beslutninger resulterer i færre hænder til vores børn.
At bestyrelsen og MED udvalget, derudover ikke har mulighed for at komme med indsigelser, eller på nogen måde gøre obs. på hvor stort et problem det er ude i det enkelte børnehus ser vi som uacceptabelt. Når man genåbner budgettet, sætter man ganske enkelt bestyrelsen uden for indflydelse.

Senest opdateret 19-04-2024