Fælles høringssvar fra AUBO' ledere og medarbejdere

Fælles høringssvar vedr.;
AUBO-01 - Optimering af arbejdsgange vedr. indhentning af lægeerklæringer
AUBO-02 - Optimering af bestilling hos eksterne leverandører
AUBO-04 - Reduktion af midler til løntilskud

14.09.2023

Af Gitte Melchior, AUBO (fælles høringssvar AUBO - MED)

Høringssvar i forbindelse med effektiviserings- og besparelsesforslag med effekt for budget 2024-2027

1. Baggrund
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 1. december 2023 at iværksætte arbejdet med effektiviserings- og besparelsesforslag for at sikre mulighed for budgetoverholdele for årene 2024-2027.

2. Høringsprocessen i AUBO
AUBO sender medarbejdere- og ledelsesbemærkninger i et fælles høringssvar i nærværende notat. Høringsprocessen er gennemført via medarbejdernes input og forslag i MED regi.

3. AUBO’s høringssvar
AUBO har forholdt sig til materialet og hæfter sig ved, at der ikke er ressourcebesparelser til vores Kerneområde, det vil vi gerne kvitterer for.
Effektiviseringsforslag i forhold til Økonomiudvalget

AUBO-01 Optimering af arbejdsgange vedr. indhentning af lægeerklæring
Tiltrædes uden yderligere bemærkninger.

AUBO-02 Optimering af bestilling hos eksterne leverandører
Tiltrædes uden yderligere bemærkninger.

Besparelsesforslag i forhold til Udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Borgerservice

AUBO-04 Reduktion af midler til løntilskud
Som følge af konjunkturen på arbejdsmarkedet med historisk få ledige, tror vi på et mindre forbrug af løntilskud i år 2024.

Det er vigtigt for AUBO at påpege, at de borgere der er i målgruppen for løntilskud, har ret til løntilskud, og hvis ledigheden stiger markant, kan behovet vise sig større og dermed ikke give den forventede besparelse.

Senest opdateret 18-04-2024