Generelle nedskæringer

AHLI-12 Effektivisering af træning i borgers eget hjem
AHLI-14 Øget egenbetaling på kørsel til dagcenter og § 86 træning
AHLI-15 Reduktion af rehabiliteringsterapeuter
AHLI-19 Ændring i visitation til befordring til genoptræning

19.09.2023

Af Anni Olsen, Lokalforum Regstrup

Ovennævnte forslag på ældreområdet går tilsammen den helt forkerte vej, da man både reducerer forebyggelse, genoptrænings- og rehabiliteringsmuligheder efter sygdom og muligheden for at imødegå ensomhed og fremme et aktivt liv. Ældre risikerer at havne på plejehjem langt tidligere end nødvendigt – hvorved besparelserne sættes over styr.
Der henvises til aktive centre, men på Åvang, som er Aktivt Center for vores Lokalområde, foregår der ingen holdtræning og slet ikke nogen form for målrettet individuel genoptræning. Kommunens hjemmeside fremhæver gode tog- og busforbindelser, men dels er bussen sjælden og betjener langt fra hele oplandet, dels kræver adgang med tog, at man er i stand til at gå en lille km – og nabostationerne ligger i henholdsvis Holbæk og Knabstrup. De af lokalområdets indbyggere, som har brug for at komme på et dagcenter og/eller til genoptræning, men som ikke er svage nok til at blive visiteret til kørsel, må imødese en stor ekstraudgift, og det må forventes, at mange vælger at blive væk.

Senest opdateret 19-04-2024