Høringssvar budget 2024

Bemærkninger til det fremlagte forslag til Budget 2024

16.09.2023

Af Steen-Kristian Eriksen, Faglige Seniorer i Holbæk kommune

Høringssvar budget 2024

Faglige seniorer i Holbæk kommune, der repræsenterer mere end 2500 ældre medlemmer fra de faglige organisationer, skal hermed tilkendegive følgende i forhold til den igangværende budgetproces for 2024.

Overordnet noterer vi at kommunerne er underlagt budgetlovens snævre bestemmelser og at kommunerne køres økonomisk stramt af Regeringen.
Det giver vanskelige vilkår omkring budgetlægning.
Vi skal derfor anbefale, at kommunalbestyrelsen arbejder for, at de snævre rammer løsnes og at budgetloven ændres.

I forhold til det fremlagte budget for 2024 finder vi,
1. at budgettet på ældre og sundhedsområdet er underlagt en uacceptabel nedskæring på væsentlige kerneområder og meningsløse effektiviseringstiltag.
De fremlagte besparelser vil få vidtrækkende konsekvenser for de ældres hverdag og for det ansatte personale på ældreområdet.

2. at budgettet endnu en gang sparer på
forebyggelsesområdet. Det vil betyde et dårligere liv for de ældre i
kommunen og medføre at de ældre skal have mere hjælp. Samtidig vil det blive både dyrere for kommunen og ikke sikre et værdigt ældreliv.
Vi frygter altså, at de foreslåede besparelser vil modvirke, at de ældre i fremtiden vil få et godt og rigt ældreliv, hvis der foretages besparelser på forebyggelse, tilskud til frivillige aktiviteter og i øvrigt gennemføres en reduktion af centrale velfærdsområder.
Samtidig vil det i alvorlig grad påvirke den fremtidige kommunale økonomi.

3. Vi finder, at eventuelle gevinster opnået ved effektiviseringer indenfor ældreområdet, skal forblive indenfor ældreområdet.

4. Vi finder ikke at det fremlagte budget vil fremtidssikre og fastholde en acceptabel standard på ældre- og sundhedsområdet, ligesom vi frygter at dette vil betyde en vanskeliggørelse af rekruttering af personale til ældre og sundhedsområdet.

5. Endelig finder vi, at det ikke klart fremgår, på hvilken måde demografireguleringen er fastlagt, og om budgettet derfor er udtryk for de reelle økonomiske udfordringer på ældreområdet.

Vi skal sammenfattende opfordre kommunalbestyrelsen til alvorligt at genoverveje de fremlagte besparelser og nedskæringer og ændringer af velfærdsstandarder på ældre- og sundhedsområdet.

På vegne af faglige seniorer i Holbæk kommune

Arne Skovshoved

Senest opdateret 18-04-2024