Høringssvar fra AHLI – økonomi og administration

TVÆR-03 Optimering af betalingsproces for e-handelsfakturaer

19.09.2023

Af AHLI Økonomi og administration

I AHLI – økonomi og administration er vi bekymrede for at det ikke vil være muligt at automatisere fakturagodkendelsen på omring 70% af e- handelsfakturaerne.
Der vil være en stor del af fakturaerne der skal fordeles mellem flere PSP-elementer.
Hvis indkøbene deles op fra den samme leverandør, vil udgifterne til fakturagebyrer til kreditor stige betydeligt.
Et eksempel er indkøb hos ABENA der vil kunne dække alt fra rengøring, værnemidler, servicepakke og aktiviteter.
Dette vil medføre en væsentlig ekstra opgave i AHLI – økonomi og administration, som der pt. hverken er økonomi eller personale ressourcer til.

Senest opdateret 19-04-2024