Høringssvar fra MED-Organisationsservice

Høringssvar fra MED-Organisationsservice vedr. Økonomiudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed

20.09.2023

Af Jakub Christensen M., MED-Organisationsservice

MED-Organisationsservice har den 18-09-2023 drøftet forslaget til budget 2024-2027, sådan som det er sendt i høring 01-09-2023.

Organisationsservice har bidraget til budgetforslaget med 3 effektiviseringer og 1 besparelse på Økonomiudvalgets område – hhv. optimering af betalingsproces for e-handelsfakturaer (TVÆR-03), optimering af betalingshåndtering: udbetaling og fakturering (ORGS-01), fornyelse af tele- og dataaftale (ORGS-02) samt besparelse på kontingent til FLIS - Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (ORGS-03). Der er i alt tale om 1,1 mio. årligt i budgetårene.

Vi har desuden noteret os, at der er fundet en løsning på Holbæk Kommunes andel i landsdækkende reduktioner af administrationsudgifter, som der er blevet indgået en økonomiaftale om mellem regeringen og KL i marts 2023 og hvor der samlet set reduceres med 700 mio. kr. fra 2024 og frem. Holbæk Kommunes andel af dette udgør 9,1 mio. kr. Som det fremgår af budgetmaterialet, realiseres en del af denne besparelse via forslagene fra balance- og råderumsstrategien. Resten af besparelsen er fundet via en reduktion i betalingerne til tjenestemandspensioner på 3,5 mio. kr., herunder indbetalinger til dækning af genforsikrede tjenestemænd.

Vedr. AHLI-08 Nedlæggelse af sårspecialister (ÆSU – Udvalget for ældre og sundhed)
Som det fremgår af effektiviseringsforslaget, er sårspecialisten medansvarlig for samarbejdet med leverandører og er medaktør i samarbejdet om udbudsaftaler, herunder stillingtagen til de nyeste produkter og tiltag på markedet, herunder at sikre de rette kravspecifikationer til nye produkter. Det er vigtigt for os at have kompetente samarbejdspartnere i kerneområderne, når vi laver indkøbsaftaler og når vi skal implementere og optimere dem. Uden en sårspecialist kan vi være bekymret for, at noget af den estimerede effektivisering kan blive ’spist’ op af forkerte indkøb og forkert brug af produkter. Sårspecialisten bidrager ligeledes til indfrielse af effektiviseringsforslaget AHLI-02.

Vedr. AHLI-17 Stop for tilskud til omlægning til økologi i produktionen i AHLI (ÆSU – Udvalget for ældre og sundhed)
Indkøbsafdelingen gør opmærksom på, at en vedtagelse af effektiviseringsforslaget er en ændring i forhold til kommunens Indkøbspolitik vedtaget i 2020, herunder kommunens medlemskab af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Medlemskabet forpligter kommunen til at overholde en række fælles, forpligtende indkøbsmål, herunder på fødevarer. På fødevareområdet er partnerskabets klare ambition at opnå en så stor økologiprocent som muligt, minimum 60 %. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i 2021 at afsætte midler til opnåelse af 60 % økologi. At undtage kommunens største madproduktionsenhed fra den igangværende om-lægning til økologi, vil gå imod kommunalbestyrelsens tidligere beslutninger på området, og være ærgerligt ift. den grønne omstilling.

Senest opdateret 19-04-2024