Høringssvar fra SIOU Stab

Kommentarer vedrørende:
- SIOU40-29-råd24 – Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet
- SIOU40-28A-råd24 – reduktion af §18-midler

20.09.2023

Af Christina Hvalsø Hansen, SIOU Stab

SIOU40-29-råd24 – Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet

Den Sociale Indgang understøtter de forebyggende Indsatser i Social Indsats og Udvikling

I foråret 2023 blev der gennemført effektiviserings- og besparelsesproces . En proces som var nødvendig for at Holbæk kommune som helhed kunne se positivt ind i de kommende år - herunder også budget 2024.
Når vi nu som medarbejdere ser tilbage til foråret, finder vi det bekymrende, at nogle af de samme områder og de samme medarbejdere igen er i spil for besparelser. I foråret blev besparelserne fjernet blot for en gentagelse - nu et halvt år efter. Vores oplevelse er, at vi som arbejdsplads ikke kan være det bekendt. Det bidrager ikke til trivsel og tryghed for den enkelte.

SIOU40-28A-råd24 – reduktion af §18-midler

§18-puljen understøtter frivilligt socialt arbejde for kommunens udsatte borgere. Puljen har to formål i forhold til målgruppen for Social Indsats og Udvikling:

1. Det frivillige sociale arbejde understøtter de forebyggende indsatser overfor borgere, som er i risiko for at få brug for (øget) hjælp og støtte fra kommunen
2. Det frivillige sociale arbejde udgør et vigtigt supplement til de indsatser, vi som kommune kan tilbyde borgere i udsatte positioner.

Social Indsats og udvikling ønsker at styrke samarbejdet med frivillige sociale foreninger og civilsamfundet i en erkendelse at, at vi er nødt til at samle alle gode kræfter om at finde de bedste løsninger overfor vores udsatte borgere – og for at forebygge et øget pres på de kommunale tilbud fremover. Det er en vigtig del af vores "Politik for børn, unge og voksne med særlige behov" at vi gennem partnerskaber og socialt medansvar støtter borgerne i at opsøge meningsfulde fællesskaber og blandt andet derigennem blive piloter i eget liv.

I staben i Social Indsat og Udvikling ser vi det derfor som yderst uhensigtsmæssigt, hvis vi rækker den ene hånd ud mod foreninger og civilsamfund for et øget samarbejde - og med den anden hånd forringer foreningernes mulighed for at få finansieret deres indsatser. Det kan skade det gode samarbejde, som er blevet opbygget gennem en årrække, og som der stadig arbejdes på at udvikle fremover.

Senest opdateret 19-04-2024