Høringssvar MED Bjergmarkskolen

Høringssvar MED Bjergmarkskolen

18.09.2023

Af Dorte Rostock, MED Bjergmarkskolen

Høringssvar MED Bjergmarkskolen
MED synes det er meget positivt, at der er afsat 10 mio. ekstra til specialundervisningsområdet. Men vi ved ikke om det er nok.
Som høringsmaterialet beskriver, er der en ”ny” tildelingsmodel, der tildeler pr. klasse. Det udfordrer Bjergmarkskolen, som har høje klassekvotienter. Som beskrevet vil der trods faldende børnetal skulle oprettes flere klasser i kommunen. MED frygter at det afsatte beløb ikke svarer til det der er behov for, med den elevgruppe der er på Bjergmarkskolen. Andelen af udfordrede familier samt to-sprogs indsatsen er der ikke penge til.
MED er glade for, at der er afsat penge til renovering af Bjergmarkskolen. VI har et meget udfordret arbejdsmiljø med nedslidte bygninger og meget højt CO2 indhold.

Senest opdateret 18-04-2024