Høringssvar Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen

Høringssvar Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen

18.09.2023

Af Thomas Ziegler Larsen, Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen

Høringssvar Skolebestyrelsen Bjergmarkskolen
Skolebestyrelsen glæder sig over, at der er afsat 10 mio. ekstra til specialundervisningsområdet.
Men skolebestyrelsen er ikke klar over, om de 10 mio. svarer til det beløb der mangler, til at dække de stigende udgifter til specialområdet. Betyder de 10 mio. at specialområdet ikke længer tynger almenskolens økonomi?
Skolebestyrelsen er ligeledes undrende overfor sammenhængen mellem det faldende børnetal i Holbæk kommune og en forudset stigning i antallet af klasser.
Skolebestyrelsen undrer sig over følgende passus i høringsmaterialer:
Det faldende antal 6-16-årige forventes at give færre elever i folkeskolerne, mens antallet af klasser forventes at stige. Denne udvikling vil kunne aflæses på aktiviteterne ”Folkeskoler” og ”Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud”. På trods af, at antallet af elever falder, forventes budgetterne fra 2024 til 2027 at være det samme, grundet ændret tildelingsmodel fra elevbaseret til klassebasseret. Dermed får det faldende elevtal ikke nogen væsentlige ændringer i budgettet.
Hvis:
• Elevtallet falder
• Der kommer flere klasser
• Budgettet forbliver det samme
Betyder det at budgettet pr. klasse falder? Hvor i kommunen kommer der flere klasser?
Bjergmarkskolen har høje klassekvotienter og høj andel af elever, der kræver særlige tiltag. Som vi læser høringsmaterialet, betyder det at Bjergmarkskolen bliver yderligere økonomisk udfordret af dette.
VI vil afslutningsvis gerne udtrykke vores glæde over, at der i anlægsbudgettet lægges op til, at Bjergmarkskolen renoveres, og at man vælger en udbygning i stedet for en ”barakløsning”. Bjergmarkskolen er, som I har bemærket, særdeles nedslidt, og udfordret med meget høje CO2 målinger.
Vi håber renoveringen iværksættes så hurtigt som muligt, og trækkes i langdrag.
Vi glæder os til at vores elevever får et godt arbejdsmiljø.

Senest opdateret 18-04-2024