Høringssvar vedr. reduktion af § 18 midler.

Bestyrelsen i HOME-START Holbæk stiller sig uforstående over for en forslaget om en væsentlig reduktion af § 18 midler i Holbæk kommune.

13.09.2023

Af Stine Welent, HOME-START Familiekontakt Nordvestsjælland

Vi har i HOME-START Holbæk et tæt samarbejde med Holbæk kommune omkring sårbare og udsatte familier, hvor vi i samarbejde støtter og forebygger kollaps for udsatte familier. Et område der desværre er stigende, og hvor vi ser et stigende antal familier der ønsker og har brug for støtte.

Et bortfald eller en nedsættelse af § 18 midler til HOME-START familiekontakt vil betyde en reduktion af indsatsen og samarbejdet bl.a. med at fastholde og uddanne frivillige, at tilbyde frivillige kørselsgodtgørelse (lav takst) når de besøger familier, børnepasning ifm. Sundhedsplejerskernes tilbud til kvinder med efterfødselsreaktion, frivillige cafeer med både fagligt og socialt indhold, værter til Fars legestue mv.

Et bortfald og/eller reduktion af §18 midler og vil betyde en nedprioritering af sociale midler til frivilligt socialt arbejde, hvilket vil have direkte indflydelse på Home-Starts muligheder for at fortsætte vores arbejde.
HOME-START forudser, at hvis vi må nedprioritere vores arbejde og samarbejde med Holbæk kommune, kan det medvirke til en væsentlig stigning i de kommunale udgifter til udsatte børnefamilier.
HOME-START håber, at forslaget tages af bordet og vi kan fastholde et tæt samarbejde med Holbæk kommune, til glæde for udsatte børnefamilier.

Senest opdateret 18-04-2024