Hørringssvar fra MED udvalget Sundhed og Rusmiddel

Forslag SIOU40-29-råd 24 Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet og
Forslag SIOU40-08-råd 24 Nedlæggelse af tilbud til børn og unge med overvægt.

18.09.2023

Af Karina Antonsen, MED udvalget Sundhed og Rusmiddel

Forslag SIOU40-29-råd 24 Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet:
I MED udvalget vil vi gerne beklage at der er forslag om at nedlægge en stilling i DSI på voksenområdet. Via DSI er det muligt for borgeren at få hurtigt og rettidigt hjælp/råd og vejledning. Det betyder for nogle borgere, at de ikke behøver mere omfattende og længerevarende hjælp. Vi kan være bekymrede for, om der er ressourcer til at fortsætte det forebyggende arbejde, hvis der nedlægges en stilling.

Forslag SIOU40-08-råd 24 Nedlæggelse af tilbud til børn og unge med overvægt:
Jf. BEK nr. 1344 af 03/12/2010 om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, skal Kommunen, og dermed sundhedsplejen tilrettelægge forebyggende sundhedsydelser, som kan bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. God forebyggelse starter i barndommen, og overvægt vil ubehandlet medføre følgesygdomme i voksenlivet som udover at påvirke individets livskvalitet, også vil medføre øget udgifter i det kommunale budget.
I skoleåret 2022/23 foretog sundhedsplejerskerne i forbindelse med de almindelige skolebørnsundersøgelser vejning af 3.238 skolebørn. Af disse børn fandt vi 21,4% overvægtige/svært overvægtige.
Behandling af overvægt kræver ekspertviden samt anvendelse af metoder som har effekt. Holbæk Kommune har siden 2014 arbejdet ud fra Holbæk-modellen og er den kommune som har størst og længst erfaring indenfor behandling af overvægt hos børn og unge. Holbæk-modellen er evidensbaseret og uddannelsen i Holbæk-modellen samt de digitale redskaber udviklet hertil, er blevet kåret til det Bedste Nationale Uddannelsesprogram i Europa 2022.
Idet behandling af overvægt kræver særlig viden, skal andre tilbud og tiltag i kommunen ses som supplement og kan ikke erstatte et højt specialiseret behandlingstilbud. Der påhviler ifølge Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, § 12, at Børn og unge med særlige behov indtil undervisningspligtens ophør skal tilbydes en særlig indsats, herunder en øget rådgivning, bistand samt eventuelt yderligere undersøgelser ved en læge eller sundhedsplejerske. Vi anser børn med overvægtsproblematikker som børn med særlige behov.
Besparelsen af BOBU medfører, at opfølgningen i forhold til at følge og behandle overvægt hos børn og unge, vil skulle flyttes ud til den enkelte sundhedsplejerske/skole. Denne decentralisering af opgaven ud til den enkelte sundhedsplejerske vil kræve kompetenceløft, lige som at timerne til opfølgning og behandling ikke ændrer sig. Det vil derfor ikke medføre en besparelse i forhold til anvendte timer på at løfte denne opgave, og vi vil i sundhedsplejen derfor skulle nedjustere på andre sundhedsfremmende og forebyggende ydelser.
Holbæk 18.09.23.
På MED udvalgets vegne
Karina Antonsen, Afdelingsleder Rusmiddelcentret.
Konstitueret formand for MED udvalget i Sundhed og Rusmiddel.

Senest opdateret 18-04-2024