Holbæk Erhvervsforums høringssvar til Budgetforslag 2024-27

Holbæk Erhvervsforum fremsender hermed sit høringssvar til budgetforslaget for Budget 2024-27

19.09.2023

Af Jens Lerager, Holbæk Erhvervsforum

Holbæk Erhvervsforums høringssvar til budgetforslag 2024-2027

Hermed fremsendes Holbæk Erhvervsforms kommentarer til det præsenterede budgetforslag, som det fremgår af Holbæk Kommunes hjemmeside d. 18. september 2023.
Et grundlæggende fornuftigt og fremsynet budgetforslag
Helt overordnet betragter Holbæk Erhvervsforum det fremlagte budgetforslag som et fornuftigt og velafbalanceret budget.
På borgermødet i Kuben d. 4. september præsenterede borgmesteren og repræsentanter fra partierne nogle af de overordnede tanker der ligger bag det nuværende budgetforslag. Holbæk Erhvervsforum hæfter sig i den forbindelse særligt ved, at man forsøger at tage højde for den forventede befolkningstilvækst i Holbæk Kommune og ligeledes at håndtere de nye krav som den demografiske udvikling stiller til de offentlige servicetilbud.
For Holbæk Erhvervsforum er det indlysende, at en stor del af den fremtidige økonomiske vækst – ikke mindst i de virksomheder der udgør det lokale erhvervsliv – vil komme fra en vækst i antallet af indbyggere i vores kommune. Nye borgere fører til øget omsætning i detailhandlen, flere opgaver i byggesektoren og vækst i servicesektoren. Derfor er det essentielt at den offentlige service, herunder skoler & daginstitutioner, fritidstilbud og kulturinstitutioner som spiller en stor rolle i vores bosætningsvalg, fortsat opretholdes på et solidt niveau.
Vi vil gerne kvittere for, at man med det nuværende budgetforslag tilsyneladende har udvist rettidig omhu på dette område og taget en række gode initiativer til at fremtidssikre vores område i en periode, hvor væksten i befolkningen er betragtelig. Det gavner også det lokale erhvervsliv.
Indsatsen for at fremme erhvervslivet følger ikke med resten af kommunens udvikling
Arbejdet med at styrke erhvervslivet og ikke mindst rammevilkårene for erhvervslivet i Holbæk Kommune, står desværre ikke så stærkt som det kunne. Hverken i budgettet eller ude i ’det virkelige liv.’ Vi burde kunne mere end vi aktuelt præsterer på erhvervsområdet i Holbæk. Vi placerer os konsekvent lavt i DIs årlige analyse af det lokale erhvervsklima, Holbæk mangler en tydelig profil som erhvervsområde både indadtil eller udadtil og der er et tydeligt fravær af langsigtede ambitioner for erhvervsudviklingen i Holbæk Kommune.
En ekstra indsats kræver ekstra ressourcer
Holbæk Erhvervsforum står lige nu overfor kontraktforhandlinger med Holbæk Kommune. Der er udfærdiget et kontraktudkast af Holbæk Kommune som peger på de vigtigste indsatsområder. Det kontraktudkast retter opmærksomheden mod netop de tre ovennævnte punkter. Særligt brandingen af området som erhvervsvenligt og arbejdet med at sætte retning for erhvervsudviklingen fylder meget i kontraktens indhold. Det hilser vi i dén grad velkomment. Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum stiller med andre ord nogenlunde samme diagnose. Men I Holbæk Erhvervsforum ser vi også en udfordring i, at der ikke følger ressourcer med, der gør at vi er sikre på at komme i mål med behandlingen.
Udregnet i hele træskolængder, indeholder kontraktudkastet nye aktiviteter – der vel at mærke er oplagte at gennemføre - for mere end 600.000 dkr. i mandetimer og direkte udgifter. Derfor er der behov for at tilføre yderligere midler til Holbæk Erhvervsforum, hvis vi skal nå i mål.
Holbæk Erhvervsforum har allerede lagt hånden på kogepladen
Vi kan naturligvis selv optimere og omprioritere vores nuværende aktiviteter for at gøre plads til disse nye og nødvendige tiltag. Men det bringer os ikke i mål. I den sammenhæng er det helt centralt, at Holbæk Erhvervsforum og Byforum ved eget initiativ og ved at bruge opsparede midler, har holdt et særligt højt aktivitetsniveau i både 2022 og 2023. Vi tror nemlig på at en øget indsats gør en forskel for erhvervsklimaet i vores kommune. Derfor har vi i de to år lagt hånden på kogepladen og leveret en ekstra indsats og investeret en del af vores egenkapital. Det kan vi helt naturligt ikke fortsætte med. Vi er altså i forvejen tvunget til at prioritere meget hårdt. Oven i det kommer så de nye aktiviteter som der lægges op til i kontraktudkastet.
Sammenhængen mellem erhvervslivet og det sociale område
På borgermødet i Kuben, blev der fra alle partier lagt stor vægt på at få det sociale område i bedre balance. Det giver god mening og er nødvendigt. Én af udfordringerne på det område, er at mange unge i Holbæk er for langt væk fra uddannelse eller arbejde. Erhvervslivet spiller en stor rolle i at løse den udfordring. Virksomheder stiller sig til rådighed med jobtræning, praktikpladser og job på særlige vilkår i stor stil.
Et af de områder, som vi i Holbæk Erhvervsforum har valgt at prioritere ekstra kræfter på i løbet af 2023 - og som vi håber at kunne fortsætte med at understøtte – er netop koblingen mellem unge på kanten af arbejdsmarkedet og det lokale erhvervsliv. Vi har også igangsat særlige initiativer for at inspirere flere unge til at vælge at uddanne sig. Set fra vores stol handler det selvfølgelig primært om virksomhedernes evne til at rekruttere arbejdskraft, men det ændrer ikke ved, at det er et væsentlig bidrag til at løse nogle af de udfordringer Holbæk Kommune har på socialområdet.
Helt konkret har Holbæk Erhvervsforum har engageret sig i;
Projektet ”20 i 2024”, hvor vi i samarbejde med FGU og Jobcenteret forsøger at finde 20 praktik eller lønjobpladser til konkrete unge der står uden for arbejde eller uddannelse. HEF bidrager med vores konkrete kendskab og kontakter til virksomheder.
Gå-Til, hvor vi i samarbejde med Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnaisieuddannelser, FGU og en række lokale virksomheder, tilbyder elever fra 7. -10. klasse at gå til f.eks. automekaniker eller kok, på samme måde som man går til badminton.
Bold for noget godt, hvor vi i samarbejde med HBI arrangerer en firmafodboldturnering, hvor et forventet overskud på ca. 70.000dkr. går til at finansiere togter med Skoleskibet Hjalm for unge udenfor uddannelse eller job (I øvrigt i en ren non-profit model for organisationen bag Hjalm)
Erhvervsmentorordningen, hvor vi sammen med FGU, Holbæk Kommune og Foreningen Lige Adgang, engagerer os i at hjælpe unge til job og uddannelse gennem en ordning hvor de får tilknyttet en mentor fra erhvervslivet.
Ingen af disse aktiviteter er fæstnet i vores nuværende kontrakt, men vi gennemfører dem fordi de giver god mening og er en investering i fremtidens erhvervsliv i Holbæk Kommune.
Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum har en fælles interesse i at bringe erhvervsklimaet og rammevilkårene for at drive erhverv i Holbæk Kommune op på det niveau som vi har potentialet til.
Der er en masse positive takter i og omkring Holbæk Kommune som indeholder et væsentligt potentiale for at styrke erhvervsudviklingen. Hvis vi skal høste de muligheder, er der behov for en styrkelse af erhvervsfremmearbejdet. Det kræver et mere ambitiøst budget end status quo, som der lægges op til i det nuværende budgetforslag.
Vi står naturligvis til rådighed for at besvare spørgsmål eller uddybe de synspunkter der er redegjort for i dette høringssvar.
På vegne af bestyrelsen i Holbæk Erhvervsforum
Jens Lerager

Senest opdateret 18-04-2024