Holbæk Kommune bør fortsat være mellem eller partner i Gate 21

Holbæk Kommune bør fortsat være medlem eller partner i Gate 21. Gate 21 sikre partnerkommuner ekstern funding af kommunens klimaprojekter, og understøtter fagligt, kommunens implementering af disse.

19.09.2023

Af Anna Thormann Boesen, Vicedirektør, Udviklingschef og Programchef, Gate 21

Gate 21 er Danmarks grønne partnerskab. Vi hjælper kommunerne med at sikre handling på deres klimaplaner sammen med virksomheder og forskningen.

Gate 21 giver vores partnerkommuner et dobbelt sikkerhedsnet: Et økonomisk, fordi vi sikrer ekstern funding af jeres klimaprojekter, og et fagligt fordi vi kan understøtte, at I som kommune vælger de rigtige klimaprojekter at sætte handling bag.

Holbæk Kommune er i dag medlemmer i Gate 21, og deltager i øjeblikket i fire projekter, som Region Sjælland finansierer: Cykelindsats i Region Sjælland, Grøn Omstilling Sjælland, DK2020 Region Sjælland og Sammen om et Mindre Råstofforbrug. Der er yderligere lagt op til, at kommunen deltager i Klimaalliancen i Region Sjælland, hvor Gate 21 er operatør.

Vi har derudover dialog med kommunen om deltagelse i et ELENA-finansieret implementeringsprojekt om energirenovering af enfamiliehuse. Med de foreløbige tal vil Holbæk kunne få ca. 1.3 mio. kr. i støtte til aktiviteten på området foruden væsentlig faglig sparring for jeres medarbejdere. Holbæk Kommune vil også blive indbudt til at deltage med en case i et nyt råstofprojekt i forlængelse af det nuværende, som omhandler vejanlæg på Skagerakvej. Her vil kommunen også kunne få økonomisk tilskud/funding. Det er en forudsætning, at kommunen er partner i Gate 21 for at kunne få funding fra projekter.

Der er fremsendt et udførligt notat af 2023-05-12 til forvaltningen vedrørende Holbæk Kommunes muligheder enten som fortsat medlem af eller som kommende partner i Gate 21. Notatet blev brugt af forvaltningen til at forberede drøftelserne om budget 2024 til udvalgsbehandlingen inden sommerferien. Vi har opdateret notatet (2023-09-19) på baggrund af det fremsatte forlag om at nedgradere aktiviteterne i partnerskabet, dette notat fremsendes efter aftale også til forvaltningen. Alle kan få notaterne direkte ved at kontakte Gate 21.

Det er naturligvis vores håb, at Holbæk Kommune vil prioritere klimaindsatsen og få også de betydelige finansielle fordele, som et partnerskab i Gate 21 giver.

Senest opdateret 18-04-2024