Investeringsbudgettet

Nedprioritering af investeringer i Regstrup Lokalområde - Ny hal ved Nr. Jernløse skole

19.09.2023

Af Anni Olsen, Lokalforum Regstrup

Vi føler her i Regstrup Lokalområde, at vi altid bliver nedprioriteret, når der skal investeres. Både ønskede og lovede investeringer nedprioriteres. Et eksempel på investeringer, som har været lovet og/eller budgetteret er:
Ny hal ved Nr. Jernløse skole.
Vi noterer, at der stadig ikke er afsat midler til den ekstra hal, som området blev lovet i 2021. Tidligere var der sat penge af til en forproces, så der kunne laves beregninger på projektet, men disse penge blev desvære fjernet igen, da der manglede penge til at gøre andre projekter færdige i kommunen. Foreningen Fællesskabet i Hallen har derfor selv bekostet forprojektet, således at der nu ligger et forberedt projekt. Vi synes, det er forkasteligt, at kommunen på denne måde har påført Fællesskabet ekstra omkostninger. Foreningerne er, som vi ved flere lejligheder har gjort opmærksom på, sammen med skolen, voldsomt presset på kapaciteten i Hallen. Dette medvirker til, at ikke alle børn i området kan gå til de ønskede sportsaktiviteter. En udvidelse af hallen er presserende, og det er ærgerligt, at der ikke prioriteres penge til vores unge mennesker. Vi ønsker, at projektet bliver sat på budgettet igen.

Senest opdateret 19-04-2024