Investeringsbudgettet

Nedprioritering af investeringer i Regstrup: Cykelsti mellem Søstrup og Megaceteret og Ringvejen i Regstrup/Nr.. Jernløse.

19.09.2023

Af Anni Olsen, Lokalforum Regstrup   

Vi føler her i Regstrup Lokalområde, at vi altid bliver nedprioriteret, når der skal investeres. Både ønskede og lovede investeringer nedprioriteres. Eksempler på investeringer, som har været lovet og/eller budgetteret er:

1. En Ringvej, der skulle have stået færdig sammen med motorvejen i foråret 2019, er helt ved at falde ud af budgettet også i overslagsårene, og ingen ved, om den bliver gennemført, eller om der skal findes andre løsninger. Ud over, at det lammer udviklingen i Regstrup/Nr. Jernløse, lammer det også fodboldklubben, da deres baner skal lægges om i samme proces. Som situationen er pt., medfører manglen også, at en stor del af den trafik, der kommer ind i byen sydfra, kører forbi vores lokale skole.
Det ville være rart hvis der kom skub i denne sag for alles skyld. Der er afsat 1 mio kr. næste år, men det er uklart, hvordan dette beløb tænkes anvendt. I lokalområdet er der brug for en afklaring.

2. Cykelstien mellem Søstrup og Megacenteret er en vigtig del af trafiksikkerheden i vores område. Især svinget i Tingtved er livsfarligt. Dagligt er der busser, som må holde tilbage i svinget, da det ikke er muligt for en bus eller lastbil og en personbil at passere hinanden i dette sving.
Manglen på denne cykelsti bevirker, at vores unge mennesker ikke kan cykle til bl.a. ungdomsudannelserne i Holbæk. Det øger behovet for busser og forringer de unges mulighed for at benytte turen til motion. Der er en del voksne, der benytter ruten på cykel, bl.a. medarbejdere i kommunen og pensionister, men med livet som indsats.
Der er afsat 10 mio. i 2025. På mødet den 4. september, blev det oplyst, at der vil komme cykelsti i den ene side af vejen. Omend det ville være bedre, hvis hele cykelstien blev bygget på en gang, beder vi om, at der i det mindste ikke kommer flere udskydelser, og vi undrer os over, at arbejdet ikke bliver sat i gang i 2024.

Senest opdateret 19-04-2024