MED udvalget Kildebjergskolen

Udtalelse MED udvalget Kildebjergskolen.

19.09.2023

Af Mette Vadsager, MED udvalget Kildebjergskolen

Høringssvar vedr. budget 2024, Holbæk Kommune
TR for lærer og pædagoger på Kildebjergskolen i Mørkøv kan tilslutte sig
skolebestyrelsens høringssvar, men har følgende at tilføje;
Angående høringssvar vedrørende budgettet i Holbæk Kommune, vil vi gerne
fremhæve behovet for forbedringer af SFO-forholdene på Kildebjergskolen. I mange
år er den blevet nedprioriteret, og dette har forværret situationen betydeligt. De
nuværende vilkår for både børn og voksne er yderst utilfredsstillende. Der er alt for
få lokaler til rådighed, og de eksisterende lokaler er nedslidte og i dårlig stand.
Desuden er der store pladsproblemer, da SFO'en deler faciliteter med skolen.
Dette resulterer i støjgener, som påvirker både børnenes og de voksnes trivsel. Det
er derfor afgørende, at der tilføres tilstrækkelige midler til at forbedre
SFO-faciliteterne på Kildebjergskolen, så både børn og voksne kan få bedre forhold
og skabe et sundt og produktivt miljø hvor der er plads til en SFO i udvikling med
stor tilgang af nye børn.
Her skal vi også gøre opmærksom på, at der ligger en vejledning til retningslinjer for
en SFO bl.a.
- mindst have frit gulvareal på 2 m2 pr. barn.
- Vi henviser hertil

https://www.godtarbejdsmiljo.dk/media/nk3k3li2/nybyggeri-og-renovering-af-daginstitutioner-_web.pdf

Det er nødvendigt at investere i flere og bedre lokaler samt sikre optimal
funktionalitet for at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling og trivsel. Vi
håber, at vores høringssvar vil blive taget i betragtning og bidrage til en forbedret
SFO på Kildebjergskolen.
På medarbejdernes fra Kildebjergskolens vegne
Maria Lykke Brandt Arlet
Karen Louise Jørgensen

Senest opdateret 19-04-2024