Nu rammes de sædvanlige tre svage grupper igen

Besparelser på det neuropædagogiske undervisningstilbud på CSU Holbæk

12.09.2023

Af Torben Præst, exam. Neropæd./Speciallærer 

Nu rammes de sædvanlige tre svage grupper igen af besparelser/omprioriteringer:
Børnene, de ældre og navnlig specialområdet.

I 2016, da Holbæk Kommunes kasse var faretruende tom, bla. på grund af byggeriet af Sportsbyen, blev ca. 300 stillinger i kommunen nedlagt, enten ved naturlig afgang (de færreste) eller ved afskedigelser (langt de fleste).
Center for Special Undervisning – CSU – fik et ordentligt ”hug”. Op imod 15 stillinger blev skåret væk.

I det team, der siden 1990 har stået for udvikling og varetagelse af undervisning for voksne med pådraget hjerneskade, blev to ud af fire specialiserede undervisere afskediget. Dette medførte, at kursister måtte afbrydes i deres undervisningsforløb og undervisningstilbuddet måtte halveres. Hurtigt opstod en venteliste, som efter kort tid var på mere end 1 år.
Efter mere end tre år var det efterhånden lykkes at genopbygge undervisningstilbuddet. Dog ikke i fuldt omfang ifht. tidligere.

Personer, som har pådraget sig en hjerneskade, har brug for at nyorientere sig mod en totalt omvæltet tilværelse. Efter endt genoptræning bliver de overladt til sig selv, hvis der ikke er et specielt undervisningstilbud. I det kan de orientere sig mod, og arbejde med, den nye livssituation de nu står i. Derfor vil lang ventetid være et stort problem.

I årene op til 2016, både i tiden under Vestsjællands Amt og i årene 2007 – 16 under Holbæk Kommune, var Hjerneskadeundervisningen på CSU Holbæk et af de steder, som blev anset som foregangsbillede for flere specialundervisningsinstitutioner omkring i landet. Det sluttede brat!

Nu står de specialiserede områder igen overfor truende besparelser på grund af ønsket om at hæve rådighedsbeløbet.
Det kan koste viden og erfaring i de teams, der måtte blive beskåret. Men ikke mindst vil det koste livskvalitet for de voksne, som fremover måtte pådrage sig en hjerneskade, og dermed miste muligheden for et tilbud tilrettelagt med henblik på, at de skal tilbage til et liv, som for de fleste er særdeles forandret.

Det må ikke ske! - der er så meget på spil for disse mennesker.

MÅSKE SKULLE REGERINGEN, SOM HOLDER KOMMUNERNE I STRAM SNOR , IGEN OVERVEJE, OM REHABILITERINGEN AF VOKSNE SOM HAR PÅDRAGET SIG EN HJERNESKADE, LIGGER RIGTIGT HOS KOMMUNERNE.

Det var indtil 2007 en amtskommunal opgave, som blev lagt ud til kommunerne. Siden har der været tvivl om, hvorvidt kommunerne magter opgaven!Torben Præst
Exam. Neropæd./Speciallærer
- en del at undervisningsteamet i mere end 30 år, men gik på pension i august 2021

Senest opdateret 18-04-2024