Prioritering af NATURRUM, JYDERUP

Dette høringssvar vedrører de mange års store arbejde med at få etableret et rekreativt NATURRUM ved Skarresø i Jyderup.

20.09.2023

Af Astrid Laura Dam Jensen, Naturpark Åmosen

Naturpark Åmosen har i mange år arbejdet målrettet med udviklingsarbejdet for arealet ved den gamle campingplads i Jyderup. Herunder har det store forsknings- og udviklingsprojekt NYE VEJE I NATURPARK ÅMOSEN (støttet af Nordea-fonden) bidraget med udvikling af arkitekttegninger til konstruktionen, der skal understøtte aktiviteterne omkring et NATURRUM på arealet. Derudover er der indsamlet omkring 2 mio. kroner i støtte fra andre fonde.

Naturpark Åmosen har i de seneste par år vokset sig stærk som organisation, der varertager vigtige opgaver inden for formidling af natur, kultur, friluftsliv og turisme. Da naturparken består af frivillige partnerskaber med de involverede lodsejere, der ligger jord til, har naturparken tradition for at arbejde "nedefra" og inddrage borgere og lodsejere i udviklingsarbejdet. Dette har også været princippet for arbejdet med udviklingen af grundtankerne for naturrummet ved Skarresø.

Det er derfor ikke blot Naturpark Åmosens opfindelse, at Jyderup bør fungere som central hovedindgang til hele naturparken fra Holbæk Kommunes del af naturparken: dette er også en klar forventning og målsætning fra de lokale borgere og lodsejere.

Arealet ved Slagelsesvej 40 udgør en unik mulighed for at gøre Jyderup til en hovedindgang til Naturpark Åmosen. Der er stor lokal opbakning for udviklingen af arealet, og de lokale har stor stolthed for områderne omkring arealet, fx Skarresø og skovene.

Udvikling af et naturrum vil skabe basis for bedre natur- og kulturformidling, et stærkere friluftsliv og potentielt øget naturturisme i egnen som helhed. Udviklingen af et naturrum vil skabe rammerne for aktiviteter, der går på tværs af natur, kultur, fritid, friluftsliv, turisme og formidling. Naturpark Åmosen ser det derfor som helt centralt, at Holbæk Kommune prioriterer at investere i udviklingen af et naturrum på arealet.

I dag er arealet i folkemunde kendt som "Den Gamle Campingplads". Naturpark Åmosen har dog gennem fondsmidler bidraget til at investere i etablering af shelterplads, bålplads og smukt board-walk og fugleskjul, hvilket betyder, at området allerede nu er i udvikling mod at arealet brugsmæssigt skifter betydning lokalt.

De nuværende faciliteter er et godt skridt på retning i at få skabt en ny og attraktiv italesættelse af en af de smukkeste lokationer i Jyderup. På sigt er det visionen, at NATURRUMMET helhedsplanlægges med rekreative forbindelser til Jyderup bymidte og togstation.

Naturpark Åmosen arbejder stærkt på at klargøre arealet til udvikling af et reelt naturrum og håber på Holbæk Kommunes opbakning gennem investering i det store udviklingsarbejde, som foruden naturparken også involverer mange borgere, foreninger og fonde.


Astrid Laura Dam Jensen
Projektleder, Naturpark Åmosen

Senest opdateret 19-04-2024