SIOU-EF3 – Genforhandling af indkøbsaftaler (der ikke er borgerrettede) på tværs af SIOU´s tilbud.

20.09.2023

Af SIOU økonomistab

Forslaget bygger på et estimat, SIOU-økonomistab vil opfordre til at der laves en konkret businesscase og beregning inden dette forslag besluttes endeligt, da vi ser eksempler på at der forhandles kontrakter på tværs af Holbæk kommune, som reelt øger udgifterne for vores tilbud.

I forhold til det konkrete eksempel på overfaldsalarmer er vi i tvivl om der findes 1 leverandør, som kan levere et produkt der dækker alle behov i Social indsats og Udvikling, da de anvendes meget forskelligt alt efter om det er f.eks. et botilbud eller en udkørende funktion.
Vi vurderer ikke at investeringen på 0,2 mio. kan dække indkøb af hardware til samtlige medarbejdere, som vurderes være i målgruppen for overfaldsalarmer, derudover er vi i tvivl om prisen på opsigelse af nuværende overfaldsalarmer er medregnet?
Slutteligt har vi svært ved at se potentialet for hvilke øvrige ydelser der med fordel kunne laves kontrakter på.

Senest opdateret 19-04-2024