Skolebestyrelsen Kildebjergskolen

Udtalelse Skolebestyrelsen Kildebjergskolen

19.09.2023

Af Jeppe Klenitz-Jakobsen, Skolebestyrelsen Kildebjergskolen

Til kommunalbestyrelsen Mørkøv d.15.09.23

Høringssvar vedr. budget 2024 fra Skolebestyrelsen på Kildebjergskolen

Vi vil gerne kvittere for at budgettet sikrer en høj grad af stabilitet omkring skolernes budgetter. De er en grundlæggende forudsætning for at vi kan lykkedes med at skabe en god og velfungerende folkeskole, at økonomien er stabil og forudsigelig. Det giver den ro, der gør at vi kan arbejde med udvikling og vilde frihedsforsøg.
Vi noterer os at en endog meget stor del af anlægsbudgettet påtænkes anvendt til Holbæk bys folkeskoler/ ny folkeskole. Der er ingen tvivl om at den forventede befolkningsudvikling i Holbæk by nødvendiggør dette. Vi vil dog i den forbindelse påpege, at selvom Kildebjergskolen ikke forventes at vokse, så er den faktisk allerede vokset. Vi har fået 33 nye elever alene i skoleåret 22/23. Der-udover er vores SFO vokset eksplosivt med 57 nye indmeldte. Da vores gamle SFO-bygning er blevet revet ned, er vi på nuværende tidspunkt presset på rammerne, hvis vi skal udvikle vores SFO-tilbud til et højkvalitets fritidstilbud.
Derfor har vi et ønske om at kommunalbestyrelsen allerede nu lægger Kildebjergskolen i anlægs-budgettets overslagsår. Vi har allerede udarbejdet et forslag til udvidelse af vores SFO, et forslag der dog blev skrinlagt pga. investeringer på Orø skole og børnehus.

På bestyrelsens vegne

Jeppe Klenitz-Jakobsen
Skolebestyrelsesformand

Senest opdateret 19-04-2024