Støtte til de lokale erhvervsforeninger

Opfordring til at fastholde en økonomisk støtte til de lokale erhvervsforeninger i Holbæk Kommunes mindre bysamfund

20.09.2023

Af Jens Lerager, Direktør Holbæk Erhvervsforum, På vegne af erhvervsforeningerne i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune har i en årrække givet et tilskud til aktiviteter i de lokale erhvervsforeninger i de mindre bysamfund, navnlig Jyderup, Svinninge og Tølløse, i Holbæk Kommune. Med dette brev ønsker vi som repræsentanter for erhvervsforeningerne i fællesskab at gøre opmærksom på hvordan disse midler anvendes, herunder hvad det betyder for byerne og for det erhvervsliv der er i disse byer. Et erhvervsliv som i mange tilfælde også selv bakker økonomisk op om erhvervsforeningernes aktiviteter.
De lokale erhvervsforeninger er engagerede i en lang række aktiviteter og skaber events og udvikling i bysamfundene som rækker langt ud over hvad der kan købes for de tildelte tilskud. I Jyderup har erhvervsforeningen i 2023 blandt andet været kraftigt involveret i Outdoorfestivalen, i Svinninge har erhvervsforeningen været primus motor i at skaffe ressourcer fra lokale virksomheder til at etablere en populær skateboardbane og i Tølløse er men i fuld gang med at opbygge en erhvervsforening, der blandt andet planlægger netværksmøder blandt virksomheder og allerede har planlagt et stort opsat lokalt bankospil, der i høj grad bygger på præmier og donationer for lokale Tølløsevirksomheder.
De lokale virksomheder er mere end villige til at støtte. Og især til at støtte lokalt og gennem deres ’egen’ forening. Men som virksomhed støtter man helst det synlige; præmierne, vinen til middagen, julelyset eller lignende. Det er altid langt sværere at sikre midler til den infrastruktur eller den organisering som der er nødvendig for at kunne afvikle så store og vellykkede events og projekter som eksemplerne herover.
Der er masse af frivillige kræfter i de lokale erhvervsforeninger. Men der er også behov for simpel mammon til at betale for alle de kedelige usynlige ting og services som skal til for at understøtte afviklingen af events; annoncering, sikkerhedshegn, oprydning og rengøring, toiletvogne, forsikringer, leje af lokaler og lignende, som ikke er velegnet til private sponsorater. Det er netop den type udgifter, som tilskuddet fra Holbæk Kommune kan medvirke til at dække. Og det er netop den ’infrastruktur’ som gør det muligt for de lokale erhvervsforeninger at operere og overhovedet gøre det muligt at udbyde alle de andre dele af sådan et arrangement som partnerskabs- eller sponsoraftaler til de lokale virksomheder. Med andre ord; hvis der ikke er en grundlæggende økonomi til alt det kedelige, er det svært at bygge den overliggende økonomi til alt det synlige og spændende som erhvervsforeningerne får til at ske. Og tilskuddet fra kommunen udgør sammen med kontingentindtægterne, det grundlag.
Aktivitetstilskuddet til erhvervsforeningerne i de mindre bysamfund er sandsynligvis blandt de kraftigst gearede midler som Holbæk Kommune tildeler. De penge som tildeles de lokale erhvervsforeninger ganges flere gange op med bidrag fra virksomheder i lokalsamfundene og ikke mindst med utallige frivillige arbejdstimer fra foreningernes bestyrelser og støtter.
Ind imellem hører vi de pågældende midler lidt nedsættende omtalt som blomsterkumme-penge. Det vidner om en noget snæver opfattelse af hvordan midlerne reelt finder anvendelse. De anvendes selvfølgelig direkte til erhvervsudvikling, eksempelvis til informations- og inspirationsmøder for erhvervsledere i de lokale erhvervsforeninger. Det er ligetil at forstå.
Den lidt mere komplicerede, men mindst lige så vigtige del, er den der handler om at arbejdet med at knytte de lokale virksomheder til lokalsamfundene. Og det er svært at overvurdere den positive effekt det har. Det gør nemlig en reel forskel at virksomheden føler sig som en Tølløse-virksomhed, når pladsen begynder at blive trang og man skal vælge mellem at flytte – måske til et sted uden for byen - eller at udvide hvor man er. Og det betyder noget for Tølløsianeren, at Tølløsevirksomheden har engageret sig lokalt, når hun skal søge sit næste job og det betyder igen noget for virksomhedens evne til at tiltrække den nødvendige arbejdskraft.
Det kan sagtens være at nogle af midlerne går til at plante blomster. Men de bliver plantet samtidig med, at Brugsen deler sandwiches ud til dem der udfører arbejdet, anlægsgartneren kører flis på den græsplæne hvor byfesten skal være og entreprenøren sætter betonklodser op til sikkerhedshegnene – alt sammen uden beregning og netop fordi der er nogen der har kunnet tage teten og sikret at organiseringen og infrastrukturen er på plads. Betalt af aktivitetstilskuddet.
Det er den dynamik, som Holbæk Kommunes tilskud til de lokale erhvervsforeninger er garant for kan fortsætte. Vi mener selvfølgelig at det er vigtigt og vi ved, at det simpelthen er en god investering, for hver krone der gives i aktivitetsstøtte fordobles mange gange ud i lokalsamfundene.
Vi står naturligvis meget gerne til rådighed for at svare på eventuelle spørgsmål eller for videre drøftelser.
På vegne af erhvervsforeningerne i Holbæk Kommune

Senest opdateret 19-04-2024