Styregruppen for sundhedsdagen vedr. pkt. AHLI-18 og -21

Høringssvar til forslag om besparelser på det årlige arrangement Sundhedsdagen.

11.09.2023

Af Sytter Kristensen, Styregruppen for sundhedsdagen

Vi har lige afholdt en efter vores mening rigtig god sundhedsdag med mange besøgende og rigtig mange gode indslag.
Vi var glade for den ros som både Regionsformand Heino Knudsen og Borgmester Lars Qvist gav arrangementet. Det er med til at vi som frivillige føler der er mening med det store arbejde, som afholdelse af Sundhedsdagen er. Det handler om de mange frivillige i teltene og den gruppe som står bag al det praktiske med at få arrangementet til at køre. Regionsrådsformand Heino Knudsen stiller troligt op hvert år og gør opmærksom på, at der kun er 2 kommuner i Regionen, som afholder en sundhedsdag, hvorfor han betoner den store værdi, der ligger i arrangementet i Holbæk. I styregruppen var vi rigtig glade for at Lars Qvist fremhævede det vigtige i en sundhedsdag, fordi vi allerede i januar 2023 oplevede, at der blev sat spørgsmålstegn ved dagens betydning i forbindelse med budgetregulering. At læse i budgetforslaget, at Sundhedsdagen endnu engang er med i forslag til besparelser får Borgmesterens ord til at lyde hult. Og en negligering af betydningen af det frivillige arbejde, som medspiller i de mange udfordringer en kommune står overfor kommer til udtryk i besparelsesforslaget. I dette tilfælde i forhold til Sundhed.

Vedr. AHLI -18
Det er ganske korrekt, at Holbæk kommune i lighed med Regionen giver 50.000,00 kr. til arrangementet. Uden dette tilskud ville sundhedsdagen have et helt anderledes udtryk. Vores regnskab bevidner, at vi har en del bundne udgifter, vi er ligeledes nødsaget til at have en egen kapital, fordi vi ikke kan blive forsikret. Heldigvis er det ikke hver år, vi er nødt til at betale erstatning, for skader forvoldt på 3. mand eller dennes ejendom, men det har været tilfældet. Det er Jørgen Jensen, udpeget af Borgmesteren, som repræsentant fra Holbæk kommune, som er Sundhedsdagens kasserer. Ved møde med udvalget ÆSU i d. 4. januar 2023 blev vi præsenteret for ønsket om mere fokus på de unge og deres mentale sundhed. Det tog styregruppen til sig, hvilket gerne skulle afspejle sig af de forskellige foreningers fokus, i foredrag og selvfølgelig i Holbæk kommunes eget telt på Sundhedsdagen d. 19. august 2023. Det er ikke korrekt som beskrevet i forslaget, at Holbæk kommune stiller med henholdsvis en konsulent og en administrativ medarbejder der fungerer som sekretær. Den administrative medarbejder har aldrig stået andet end for tilmeldinger, idet styregruppen har fundet det mere sikkert, at tilmeldingerne ligger i et sikkert system fremfor en privat pc’er. Alt andet skrivearbejde ligger hos medlemmer i styregruppen. Vedkommende har ikke deltaget i møder. Der har gennem årene været tilknyttet en medarbejder, som for styregruppens vedkommende har været opfattet som bindeleddet mellem kommune og styregruppe. Vedkommende har deltaget i styregruppens planlægningsmøder, som for 2022/23 har været 9 møde af max 2 timer. I foråret 2023 blev de to funktioner slået sammen. Det er korrekt, at Holbæk kommune har udlånt lokale og stillet fortæring i form af kaffe/Te og kage til fri afbenyttelse.

Vedr. AHLI -21.
Styregruppen kan helt og holden bakke om de nævnte konsekvenser af kommunens manglende deltagelse i sundhedsdagen. Vi kan yderligere supplere med en viden om at frivillige, som er ildsjæle, vil opfatte at Holbæk kommunes politikere ikke værdsætter frivilliges arbejde og finder det ligegyldigt og unødvendigt. Frivillige organisationer oplever vanskeligheder med at få aktive deltagere til deres arbejde. Finder man ikke værdsættelse vil mange organisationer lukke ned og vi kommer til at opleve tider, hvor civilsamfundet ikke længere vil være medspiller i arbejdet med f.eks. formidling, klubarbejde, foredrag og mange andre aktiviteter, som i dag foregår i det frivillige råderum.

Med venlig hilsen
Jette Hansen - Formand for styregruppen, Sytter Kristensen - medlem af styregruppen

Senest opdateret 18-04-2024