Tuse- og Udby skole

20.09.2023

Af Ib Krogh, Tuse- og Udby skole

Skolebestyrelse og MED noterer sig, at der er afsat yderligere 10 mio.kr. til specialundervisningsområdet, og forventer derfor at skolevæsnet samlet kommer i bedre balance, således at vilkår for læring og trivsel omkring almenundervisningen ikke samlet set fortsat udhules. Dette har fx direkte betydning for skolens muligheder for fx to-lærerordninger og indkøb af tidssvarende undervisningsmidler.

Senest opdateret 19-04-2024