Udsatterådets høringssvar til budget 2024

15.09.2023

Af Stine Welent, Udsatterådet

Udsatterådet i Holbæk har følgende bemærkninger til budgetforslag 2024:

Reduktion af §18-midler – SIOU40-28A-råd24
Det er Udsatterådets klare overbevisning, at der er et stort potentiale for socialt udsatte borgere i Holbæk Kommune, for kvaliteten og udvikling af sociale tilbud samt for den kommunale økonomi, hvis kommunen indgår et tættere samarbejde med civilsamfundet og frivillige organisationer. De to sektorer kan noget forskelligt og kan komplementere hinanden. Denne vurdering understøttes af flere rapporter og erfaringer fra andre kommuner.
Det er derfor med stor beklagelse, at Udsatterådet kan konstatere, at der er forslag om reduktion af §18 puljen, som understøtter civilsamfundets og foreningers mulighed for at understøtte indsatser til gavn for socialt udsatte børn og voksne.
En reduktion af §18-midler vil betyde færre tilbud til udsatte borgere, også indsatser som har en forebyggende indsats. Udsatterådet mener, at Holbæk kommune med reduktion af §18-puljen sender et signal om nedprioritering af det frivillige, sociale arbejde. Udsatterådet kan kun opfordre til, at Holbæk kommune i højere grad investerer i samarbejde og indsatser i forhold til civilsamfundet og frivillige organisationer inden for det sociale område, herunder også i form af §18-pulje.
Opmærksomheden henledes til Holbæk kommunes politik: TRIVSEL, FÆLLESSKAB & UDVIKLING POLITIK FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV HOLBÆK KOMMUNE 2021-2025, hvori der blandt står:
”Vi vil indgå partnerskaber med foreninger og frivillige organisationer, som tilbyder støtte til børn, unge og voksne med særlige behov. Vi vil være med til at sikre, at borgerne har kendskab til de forskellige muligheder, som de frivillige organisationer tilbyder. De kommende år vil vi gerne se et tættere samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger og organisationer på det sociale område. Vi vil se flere frivillige på de kommunale tilbud for borgere med særlige behov. Og vi vil se, at flere borgere med særlige behov benytter de frivillige organisationers tilbud”

Nedlæggelse af stilling i Den Sociale Indgang på voksenområdet – SIOU40-29-råd24
Udsatterådet finder det som en væsentlig serviceforringelse, at Holbæk Kommune påtænker at nedlægge en stilling i Den Sociale Indgang på voksenområdet. De borgere, som opsøger Den Sociale Indgang, har i forvejen en række udfordringer, som gør det vanskeligt for dem at have kontakt til kommunen. Et væsentligt fokusområde for Udsatterådet er let tilgængelighed til kommune for socialt udsatte borgere med særligt behov for behov for støtte, råd og vejledning. Borgerne har ofte vanskeligheder med forståelse, sproget og kompetencer i forhold til ’mødet med kommunen’, og her har Den Sociale Indgang en stor betydning, hvor også det opsøgende og forebyggende arbejde er af stor værdi for gruppen.

Kommentar til Nye refusionsregler Housing First
Udsatterådet er opmærksom på, at Holbæk Kommune har stor opmærksomhed på, at tilgangen til hjemløshed ændres og at der arbejdes på konceptet ”Housing First”, samt at der er afsat midler for at imødekomme ekstra udgifter hertil ved reduktion af refusion. Udsatterådet er bekendt med, at der er iværksat intern uddannelse i forhold til bostøtte jf. §85A, og der bliver set på den samlede boligmasse.
Udsatterådet finder det imidlertid bekymrende, at Holbæk Kommune endnu ikke i tilstrækkeligt omfang er fundet boliger til målgruppen for Housing First, og ikke på et tidligere tidspunkt har iværksat tilstrækkelige indsatser. Det til trods for, at der gennem mange år har været tale om etablering af ’skæve boliger’ og indsatser i forhold til Housing First, og hvor Udsatterådet også har deltaget i dialogen.


Med venlig hilsen

Stine Welent
Forperson for Udsatterådet

Susanne Lodberg
Næstforperson Udsatterådet

Senest opdateret 18-04-2024