Vil man virkelig skære yderligere i tilbuddet til borgere med erhvervet hjerneskade?

20.09.2023

Af Hans Junker, Holbæk Lærerkreds

I balance- og råderumsforslag SIOU40-27-råd24 lægges der op til at nedsætte undervisningen på Det Neuropædagogiske Undervisningstilbud (DNU), der leverer undervisning til voksne med erhvervet hjerneskade, fra halvandet til et år svarende til 33%, hvilket vil betyde nedlæggelse af et årsværk svarende til 25% af medarbejderstaben.
Forslaget er problematisk af flere årsager. Dels vil det føre til længere ventetid for de i forvejen fysisk, psykisk og mentalt berørte kursister, inden de kan blive hjulpet, hvilket potentielt kan resultere i flere genindlæggelser ligesom potentielt selvmordstruede vil blive presset yderligere, og der vil blive øget behov for aflastende foranstaltninger og § 85-støtte.
Dels er det i bemærkningerne til forslaget tydeliggjort, at tilbuddet til borgere med hjerneskade i forvejen er beskåret fra de lovgivningsmæssigt anbefalede 2 års forløb til halvandet år. Med den foreslåede reduktion vil der derfor være tale om en halvering at omfanget af det anbefalede tilbud. Det er meget svært at forstå, at det er det tilbud, man i Holbæk Kommune vil tilbyde nogle af de borgere, der har det allerstørste behov for hjælp og støtte.
Endelig er det problematisk, at dette forslag allerede blev bragt op i marts måned og her taget af bordet for nu igen at blive genfremsat. Det er en stor belastning for de berørte medarbejdere, som gentagne gange oplever at se deres stilling bragt i spil. I et fastholdelsesperspektiv er dette meget uhensigtsmæssigt.

Senest opdateret 19-04-2024