Førstebehandling af budget 2024-27

Fredag den 1. september 2023 førstebehandlede Økonomiudvalget budgettet for 2024-2027.

Gå til dagsorden og beskrivelse af sagen

Totaloversigten 

Totaloversigten giver et samlet overblik over kommunens forventede økonomiske situation fra 2024 til 2027.

Budgetbemærkninger

Budgetbemærkningerne indgår i førstebehandlingen. De består på nuværende tidspunkt kun af bemærkninger vedrørende driftsudgifterne på de enkelte udvalg.

Bemærkningerne beskriver forudsætningerne for budgetforslaget, og hvilke aktiviteter de enkelte udvalg har ansvar for:

Investeringer

Investeringsoversigten viser de anlægsinvesteringer, der planlægges iværksat i perioden 2024 til 2027.

Investeringsoversigt 2024-27

Overblik over indarbejdede effektiviseringer og besparelser

Nedenfor fremgår de effektiviseringer og besparelser, som er indarbejdet i Budget 2024-27:

Takster

Sammen med førstebehandlingen fremlægges taksterne for 2024.

Se forslag til takster for blandt andet børneområdet, affald, Orøfærge, kultur og fritid:

Takstoversigt budget 2024

Høring

I høringsperioden fra 4. september til 20. september kl. 12:00 havde borgere, virksomheder, råd, nævn, foreninger og medarbejdere mulighed for at give deres holdning til budgetforslaget til kende.

Gå til høring vedrørende Budget 2024-27

Kontakt

Holbæk kommune
Telefon:72 36 36 36
Senest opdateret 05-04-2024