Høring vedrørende forslag til etablering af råderum til politisk prioritering

Forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budget 2025-2028 var i høring, som sluttede torsdag den 29. februar kl. 12:00.

Bilagene, der beskriver råderumsforslagene, kan ses her.

Tilhørende ord- og begrebsforklaring findes her.

Du kan få mere at vide om baggrunden for udarbejdelsen af forslagene her.

Forslaget behandles politisk i april 2024, hvorefter en konkret udmøntning af forslagene igangsættes.

Du kan se de afgivne høringssvar her.

 Af Holbæk Kommunes økonomiske styringsprincip nr. 8 fremgår det, at budgetforslaget skal indeholde et råderum, svarende til minimum 0,5 % af budgettet til serviceudgifter til politisk prioritering.

De økonomiske styringsprincipper blev, sammen med de økonomiske pejlemærker, vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023.

Bliv klogere på de økonomiske styringsprincipper

Senest opdateret 22-04-2024