Ny kommuneplan på vej

Holbæk Kommune har sat gang kommuneplanarbejdet. Målet er at vedtage en ny kommuneplan i 2024.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. marts 2023 at igangsætte arbejdet med en ny kommuneplan. Samtidig blev Planstrategi 2023 vedtaget. Planstrategien sætter den politiske retning for arbejdet med den nye kommuneplan. Planstrategien beskriver ønskerne til udvikling i fire temaer:

  • Holbæk som klimakommune
  • Natur og biodiversitet
  • Udvikling i by og land - herunder bosætning
  • En erhvervsvenlig kommune

Herudover er FN´s 17 Verdensmål en overordnet ramme for kommunens planlægning. Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed og balance er således vigtige parametre i vores beslutninger og handlinger. Derved skabes der grundlag for helhedsorienteret planlægning til gavn for mennesker og miljø. 

 Du kan læse Planstrategi 2023 

Vi har brug for dine ideer og input

I hele 2023 indsamler vi input og nye planlægningsønsker til den kommende kommuneplan. Har du en god idé skal du skrive den på kommunens dialogplatform deltag.holbaek.dk 
Kom ind til deltag.holbaek.dk 

Særligt i forhold til konkrete ansøgninger om nye byudviklingsmuligheder

Er du grundejer eller udvikler, der repræsenterer en grundejer, og du har et konkret ønske til arealudvikling skal du udover at beskrive ønsket på deltag.holbaek.dk også indsende en ansøgning til plan@holb.dk.

De indkomne ansøgninger om nye byudviklingsområder vil blive vurderet i forhold til hvordan de understøtter de politiske mål, der bl.a. er fastsat i Planstrategi 2023, Holbæk 2050 (klimaplan), boligstrategien, planloven, den eksisterende kommuneplan mv. Du bedes derfor forholde dig til disse spørgsmål ved at udfylde et skema, som du skal vedlægge din ansøgning.
Du kan læse og udfylde skemaet på dette link.

For at sikre en gennemskuelig og fair proces i forhold til ønsker om nye byudviklingsområder, vil der i perioden frem til vedtagelse af ny kommuneplan, som udgangspunkt, ikke blive igangsat kommuneplanlægning for nye byudviklingsområder. Ansøgninger om byudvikling, der ikke er med i nuværende kommuneplan, vil altså i stedet blive behandlet samlet i forbindelse med den nye kommuneplan. Derved sikres det, at byudviklingsønsker vurderes i forhold til hinanden, og kommunalbestyrelsen kan udvælge de byudviklingsønsker, der samlet set er mest hensigtsmæssige at medtage i kommuneplanen.

Kommuneplanprocessen

Den nye kommuneplan forventes vedtaget i 2024. 
Du kan følge med i processen på deltag.holbaek.dk via dette link 

Senest opdateret 07-11-2023