Ældreområdet

Administrationsgrundlag for ældre- og sundhedsområdet

Her kan du læse mere om kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp i Holbæk Kommune.

Hvis du oplever, at du ikke længere selv kan klare din personlige pleje, kan du søge om støtte og hjælp til at komme i bad og tage tøj af og på.

Du får hjælp på baggrund af, hvad du selv kan klare med hjælp fra dine pårørende og dit netværk, og hvad du har behov for, at vi hjælper dig med. Du tilbydes et rehabiliteringsforløb på 8 uger, inden der tages stilling til, hvilken hjælp du kan få.

Hjælp til personlig pleje kan fx være:

 • Støtte til at vaske dig eller komme i bad
 • Tage tøj af og på
 • Børste tænder
 • Komme på toilettet
 • Anretning af måltider

Du kan læse mere i vores kvalitetsstandard for personlig pleje her.

Hvis du oplever, at du har brug for praktisk hjælp i din hverdag, kan du søge om hjælp og støtte i din kommune. Det kan være hjælp til at handle eller til rengøring.

Du får hjælp på baggrund af, hvad du selv kan klare med hjælp fra dine pårørende og dit netværk, og hvad du har behov for, at vi hjælper dig med. Du tilbydes et rehabiliteringsforløb på 8 uger, inden der tages stilling til, hvilken hjælp du kan få.

Hvis din bolig er egnet til, at der kan anvendes robotstøvsuger, vil du som udgangspunkt skulle benytte dig af denne. Vi vurderer dette på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

Hjælp til praktisk hjælp kan være:

 • Hjælp til indkøb
 • Hjælp til rengøring
 • Hjælp til tøjvask
 • Skift af sengetøj
 • Affaldssortering
 • Skærmbesøg
 • Afløsning, hvis du passer en person i hjemmet

Du kan læse mere i vores kvalitetsstandard for praktisk hjælp her.

Hvis du oplever, at du varigt eller midlertidig ikke selv kan tilberede, anrette og indtage mad og drikke, kan du søge om hjælp og støtte i din kommune.

Du får hjælp på baggrund af, hvad du selv kan klare med hjælp fra dine pårørende og dit netværk, og hvad du har behov for, at vi hjælper dig med.

Hjælp til måltider og madservice kan være:

 • Tilberedning af hovedmåltider
 • Indtage mad og drikke
 • Rydde op og vaske op
 • Hjælp gennem skærmbesøg
 • Dine muligheder for at få dit måltid på et plejecenter eller aktivt center
 • Gæstemiddag

Du kan læse mere i vores kvalitetsstandard for måltider og madservice her.

Hvis du oplever svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hvor du og din ægtefælle eller samlever har brug for hjælp til at klare hverdagen sammen, kan du søge om hjælp og støtte i din kommune.

Du kan få hjælp til ophold på dagcenter en til to hverdage om ugen, hvor der er mulighed for aktiviteter i samvær med andre i samme situation.

Du får hjælp på baggrund af, hvad du selv kan klare med hjælp fra dine pårørende og dit netværk, og hvad du har behov for, at vi hjælper dig med.

Hjælpen kan omfatte:

 • Ophold på dagcenter op til tre hverdage om ugen
 • Introduktion til aktiviteter og dagcenter
 • Arrangementer og udflugter, som frivillige står for

Du kan læse mere i vores kvalitetsstandard for dagophold på dagcenter og anden aflastning her.

 

Hvis du er pensionist, førtidspensionist eller efterlønsmodtager kan du deltage i aktiviteter i dit lokalområde på de Aktive Centre. De Aktive Centre drives af frivillige, og du skal som udgangspunkt ikke betale for aktiviteterne på de Aktive Centre.

Du kan bl.a. finde de Aktive Centre her:

 • Tølløse
 • Svinninge
 • Holbæk by
 • Jyderup
 • Orø
 • Merløse
 • Vipperød
 • Mørkøv
 • Regstrup

Du kan læse mere om de Aktive Centre her.

Hvis du har brug for hjælp og støtte til genoptræning, kan du søge om hjælp i din kommune. Vi kan hjælpe dig med at vejlede, instruere og genoptræne dig.

Ved hjælp af en række funktionstests vurderer vi dit træningsbehov og planlægger og sætter mål for din genoptræning.  

Genoptræningen kan være:

 • Instruktion og vejledning af dig og dine pårørende eller netværk
 • Holdtræning eventuelt som skærmtræning
 • Selvtræning efter et træningsprogram
 • Individuel træning eventuelt som skærmtræning
 • Træning via Exorlive - et digitalt redskab med øvelser på video målrettet til dig

Du kan læse mere i vores kvalitetsstandard for genoptræning her.

Hvis du har behov for støtte til at træne, så du kan fastholde dit funktionsniveau og dine færdigheder, kan du søge om hjælp og støtte til træning i din kommune. Du vil få råd og vejledning, så du selv kan tage ansvar for dine aktiviteter og din træning i hverdagen. Træningen leveres af terapeuter og træningsassistenter, der er ansat til at varetage træning.

Træning kan være:

 • Selvtræning
 • Holdtræning på et kommunalt træningssted
 • Individuel træning
 • Træning i dit hjem

Du kan læse mere i vores kvalitetsstandard for træning her.

Efter du er blevet udskrevet fra sygehuset, kan det være, du oplever, at du har brug for hjælp og støtte til at opnå den bedst mulige funktionsevne efter indlæggelsen. Det kan du søge om hjælp til i din kommune. Du tilbydes kun genoptræning, når du udskrives fra et sygehus med en genoptræningsplan i henhold til et lægefaglig begrundet behov, eller har haft anden kontakt, for eksempel i et ambulatorie. Vi kan vejlede, instruere og genoptræne dig, efter du har været indlagt på sygehuset. Indsatsen leveres af terapeuter og træningsassistenter ansat til at varetage genoptræning

Genoptræningen kan bestå af:

 • Instruktion og vejledning af dig og eventuelt af dine pårørende eller netværk
 • Holdtræning
 • Selvtræning efter træningsprogram
 • Individuel træning

Du kan læse mere i vores kvalitetsstandard for genoptræning efter indlæggelse her.

Hvis du bor i Holbæk Kommune, og din læge har ordineret, at du skal have hjælp til at hælde medicin op, kan du søge om hjælp til dette i din kommune. Medicinophældning sker som udgangspunkt på en sygeplejeklinik, og du vil få nærmere besked om, hvor det vil foregå. Vi tilbyder at hælde medicin op som hovedregel hver anden uge i dagtimerne på hverdage.  

Hjælpen kan være: 

 • At rådgive, vejlede og undervise dig, så det kan medvirke til, at du bevarer din sundhed
 • At oplære dig eller din ægtefælle eller samlever i at hælde medicin op efter lægens ordination
 • At vejlede dig om virkning og eventuelle bivirkninger af medicinen
 • At hjælpe dig til at starte på færdigpakket medicin fra apoteket
 • Midlertidigt at hjælpe dig med at hælde medicin op i æsker til ugedosering 

Du kan læse mere i vores kvalitetsstandard for medicinophældning her.

Hvis du har brug for hjælp til at tage den medicin, som du har behov for, kan du søge om hjælp til dette i din kommune. Du kan få hjælp, når din læge har ordineret medicin til dig, og medicinen enten er færdigpakket af et apotek eller hældt op i doseringsæsker efter lægens ordination. Du kan få hjælpen på en sygeplejeklinik eller i eget hjem. 

Hjælpen kan være: 

 • At rådgive, vejlede, træne eller undervise dig i at tage medicinen, som lægen har ordineret
 • At træne din ægtefælle eller samlever i at hjælpe dig med opgaven
 • At sikre, at du får medicinen, som lægen har ordineret. 

Du kan læse mere i vores kvalitetsstandard for hjælp til at tage medicin her.

Hvis du har behov for hjælp til at behandle dine sår, kan du søge hjælp i din kommune. Vi kan hjælpe med at oplære, vejlede og træne sammen med dig, så dit behov for hjælp til at behandle såret dækkes. Du vil som udgangspunkt få hjælp til dit sår på en sygeplejeklinik. Du vil få nærmere besked om, hvor det vil foregå.
  
Hjælpen kan være:

 • At rådgive, vejlede eller undervise dig, så det medvirker til, at dine sårheler hurtigt og forebygger, At du får andre sår.
 • At oplære dig eller din ægtefælle eller samlever i at behandle sår, sådan som lægen har anvist.
 • At vejlede i at holde øje med sårets heling eller komplikationer.
 • At behandle såret efter lægens anvisning. 

Du kan læse mere i vores kvalitetsstandard om sårbehandling her.

Hvis du har behov for hjælp til kompressionsbehandling, kan du søge om hjælp til dette i din kommune. Din læge skal have ordineret behandlingen. Du kan få hjælpen på en sygeplejeklinik eller i hjemmet. Du vil få besked om, hvor det vil foregå.  

Hjælpen kan være:  

 • At rådgive, vejlede eller undervise dig, så det medvirker til, at du selv kan varetage din kompressionsbehandling og bruge relevante hjælpemidler.
 • At lære dig eller din ægtefælle eller samlever at varetage kom- pressionsbehandling, sådan som lægen har anvist.
 • At vejlede i at holde øje med komplikationer.
 • At udføre kompressionsbehandling, sådan som lægen har anvist, fx at lægge kompressionsforbinding eller tage kompressionsstrømper af og på.  

Du kan læse mere i vores kvalitetsstandard for kompressionsbehandling her.

Hvis du i en periode har brug for særlige behov for omsorg og pleje udenfor dit hjem, kan du søge om hjælp til dette i din kommune. Det kan være, at din ægtefælle eller samlever ikke kan passe dig i eget hjem længere, er akut fraværende eller lign. Du vil kunne få hjælp i en tidsbegrænset periode, som vil blive aftalt med dig.

Du kan som hovedregel få midlertidigt ophold i op til tre uger. 

Det midlertidige døgnophold kan indeholde rehabilitering, støtte og hjælp til:

 • Personlig pleje og praktisk hjælp.
 • Sygepleje.
 • Genoptræning.
 • Omsorgsaktiviteter og forebyggende og sociale aktiviteter

Du kan læse mere i vores administrationsgrundlag om midlertidigt døgnophold her.

Hvis du har brug for at flytte til en ældrebolig, som vil gøre det nemmere for dig at klare hverdagen, kan du søge om hjælp til dette i din kommune. Formålet med det vil være, at du kan øge eller fastholde dit funktionsniveau ved at flytte ud i en ældre eller handicapbolig.  

Du skal selv søge om ældre eller handicapbolig ved at henvende dig til kommunen, som kan hjælpe dig med at udfylde ansøgningen. Din ægtefælle eller samlever kan flytte med i boligen.  

Du kan læse mere om hvordan du søger om en ældre eller handicapbolig i vores kvalitetsstandard her.

Hvis du har brug for pleje i hele døgnet, og hjælpen ikke kan tilrettelægges hensigtsmæssigt i din nuværende bolig, kan du søge om at flytte til en plejebolig i din kommune. Det kan være, at du ikke har mulighed for at anvende de hjælpemidler, som du har brug for, i din nuværende bolig, eller at du har brug for observation døgnet rundt. Formålet med at flytte i en plejebolig vil være, at du kan få dækket dit behov for døgnpleje.  

Du kan søge om plejebolig ved at henvende dig til en visitator, som vil hjælpe dig med at udfylde ansøgningen. Derefter vil du modtage et brev med afgørelsen, hvor du også kan læse om begrundelsen for en bevilling eller et afslag på ansøgningen.

Du kan læse mere i vores kvalitetsstandard for plejebolig her.

Hvis du grundet kritisk sygdom har brug for akut behov for lægehjælp, og ikke selv kan ringe 112, kan du få hjælp til nødkald i din kommune. Når du aktiverer nødkaldet, vil det blive besvaret af en leverandør, og der vil blive sørget for adgang til din bolig.  

Når du søger om hjælp til nødkald, vil du blive vurderet i forhold til nogle forskellige ting. Det vil fx være, om du kan benytte en trådløs telefon selv eller har en ægtefælle eller samlever, som kan bruge en telefon og tilkalde hjælp.  

Hvis du ikke allerede har et elektronisk nøglesystem, vil denne også skulle sættes op, så plejepersonalet kan komme ind.

Du kan læse mere om hvordan du søger om hjælp til nødkald her.

Her kan du få et overblik over generelle spørgsmål, som kan dukke op i forbindelse med forskellige indsatser. Det kan være svar på, hvornår du kan få forebyggende hjemmebesøg, hjælp til hørelse og meget mere. Du kan også læse, hvad du skal gøre, hvis du er utilfreds med en afgørelse og vil klage til kommunen. 

Læs flere generelle informationer i din kommune her:

Forebyggende hjemmebesøg

Hvis du har været ude for livsændringer, der påvirker din hverdag, kan vi tilbyde et forebyggende hjemmebesøg som din kommune. Det kan være pga. alvorlig sygdom, tab af netværk, tab af ægtefælle eller følelse af ensomhed. 

Du kan altid rette henvendelse om et forebyggende hjemmebesøg, hvis du har behov for dette.

Besøget foretages af en sundhedsvejleder og varer ca. en time. Du kan sagtens have en pårørende med, hvis du har lyst eller brug for dette.  
Du kan læse mere om forebyggende hjemmebesøg og bl.a. hvordan du kontakter sundhedsvejlederne her.

Kvalitetsstandard handicapkørsel (flextrafik)

Du kan søge om hjælp til individuel handicapkørsel, hvis du ikke har mulighed for at benytte almindelige offentlige transportmidler. Det kan skyldes, at  du har nedsat syn eller er bevægelseshæmmet. Individuel handicapkørsel giver dig mulighed for kørsel til fritidsaktiviteter og gøremål, som ikke kan dækkes efter anden lovgivning.
  
Indsatsen omfatter bl.a.:

 • 104 enkeltture om året i perioden fra 1/1-31/12.
 • At blive fuldt fra dør til dør. Ved offentlige bygninger vil det være til aftalt hovedindgang.
 • Mulighed for kørsel hele døgnet.
 • Mulighed for at medbringe max. to ledsagere til halv takst

Du kan læse mere om handicapkørsel ved at klikke her.

Støtte til køb af bil

Du kan få støtte til at køb af bil, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne, der gør det vanskeligt for dig at opnå eller fastholde dit arbejde eller gennemførelse af din uddannelse uden brug af bil. Du kan også søge om støtte til køb af bil, hvis du er forældre eller værge til et barn med et handicap under 18 år. 

Lånet til bilen skal altid anvendes til køb af fabriksny bil, og der er mulighed for, at du kan få lån til din bil, hvis du har købt den fabriksny indenfor det sidste år, så den er under et år gammel på ansøgningstidspunktet.  

Du har mulighed for at ansøge om støtte til bil på to måde. Du kan læse mere ved at klikke her.

Senest opdateret 03-05-2024