Kontrolgruppen

Kontrolgruppen er Holbæk Kommunes indsats mod socialt bedrageri. Arbejdet består i at undersøge, om offentlige ydelser bliver udbetalt på et korrekt grundlag.

”Rette ydelse til rette borger.” Alle borgere skal have det, de er berettiget til, hverken mere eller mindre.

I Holbæk Kommune vil vi gerne sikre, at alle får de ydelser, som de er berettiget til – hverken mere eller mindre. Der er tale om socialt bedrageri, når en borger modtager offentlige ydelser, som vedkommende ikke har ret til.

Herunder kan du se eksempler på, hvad socialt bedrageri kan være: 

  • Hvis man modtager offentlig ydelse samtidig med, at man arbejder
  • Hvis man modtager offentlig ydelse samtidig med, at man rejser ud af landet uden aftale
  • Hvis man oplyser at bo et andet sted, end der hvor man reelt bor og opholder sig
  • Hvis man modtager ydelser, som enlig, men man lever i et samlivsforhold med økonomiske og praktiske fordele

Hvorfor er socialt bedrageri et problem?

Snyd med sociale ydelser er problematisk af flere grunde. For det første fordi snyd skader kommunens økonomi og for det andet, fordi borgernes tillid til velfærdssystemet kan blive svækket. Hvis folk snyder og ikke bliver fanget, kan det også få ærlige borgere til at tvivle på systemet.

Social kontrol er derfor nødvendig for at sikre, at pengene bliver brugt rigtigt og for at bevare tilliden mellem borgerne og kommunen.

Holbæk Kommune arbejder hårdt på at forhindre socialt bedrageri ved både at informere og vejlede borgere og virksomheder om reglerne for at søge og få sociale ydelser. 

Har du mistanke om socialt bedrageri?

Du har mulighed for at give kommunens kontrolgruppe besked, hvis du har kendskab til eller mistanke om socialt bedrageri:

Kontakt Kontrolgruppen ved at skrive en mail - klik her

Anmeld socialt bedrageri via vores selvbetjeningsløsning - du forbliver anonym

Senest opdateret 15-04-2024