Ekstremisme og radikalisering

Se handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, hvor både borgere og ansatte kan finde gode råd.

Holbæk Kommune har en handleplan mod ekstremisme og radikalisering. Her finder du gode råd til, hvad du skal gøre som borger eller kommunalt ansat, hvis du oplever ekstremisme eller radikalisering.

Børn, unge og voksne kan alle mistrives. Mistrivsel kan være en risikofaktor og føre til, at en person bliver radikaliseret eller bliver del af ekstremistiske miljøer. Ekstremisme og radikalisering kan være politisk og religiøst motiveret. Det kan også være, at en person bliver del af for eksempel en voldelige fan-kultur. 

Der er ting, du kan gøre, hvad end du er fagperson, pårørende eller bekendt. I figuren kan du se eksempler på de ’beskyttende faktorer’ – det, der holder os alle i trivsel – samt på ’risiko- indikatorer’.

Videns- og nøglepersoner

 • SSP-konsulent, Ann-Katrine Holm - 72 36 73 98
 • SSP Rådgivningstelefon - 72 36 37 38
 • National Hotline - 41 74 90 90 (døgnåben)
 • Koordinator for mentorkorpset, Pia Stub - 72 36 31 28
 • Underretning/bekymring til kommunen via Børneindsatsen eller Ungeindsatsen:
  Telefon: 72 36 36 36,
  E-mail: underretning@holb.dk
  (for ansatte i kommunen)
  eller sikunderret@holb.dk
  (for ikke-ansatte)
  Uden for alm. kontortid:
  Den sociale døgnvagt via
  Midt- og Vestsjællands politi - 46 35 14 48

Beskyttende faktorer

 • Gode sociale tilhørsforhold
 • Stærkt socioøkonomisk bagland og familie
 • Gode fritidsinteresser
 • Oplevelse af at have medindflydelse og være inddraget i demokratiske beslutninger
 • Oplever at være i trivsel
 • Fagligt stærk i skole og uddannelsessammenhæng
 • I uddannelse eller beskæftigelse
 • Aktivt inddraget i lokalsamfundets aktiviteter
 • Trivsels- og inkluderende aktiviteter

Risikofaktorer

Adfærd

 • Ændrer udseende, tøjstil, adfærd, holdninger og fritidsaktiviteter
 • Bruger hjemmesider, læser
  bøger eller ser film med ekstremistiske eller voldelige budskaber
 • Bruger totalitære symboler i påklædning, tatoveringer, plakater og andet.
 • Begynder at deltage i møder og demonstrationer med ekstremistiske eller voldelige budskaber.

Holdninger

 • Viser intolerance over for andres synspunkter
 • Argumenterer for ”absolutte løsninger”
 • Afviser demokratiske principper
 • Har simple fjendebilleder og had mod bestemte grupper
 • Udtrykker vilje til at anvende vold som middel til at opnå mål

Relationer

 • Isolerer sig, vælger nye venner med ekstremistiske eller radikale holdninger
 • Fravælger tidligere sunde interesser
 • Isoleret eller splittet i forhold til familien

Når du oplever denne adfærd, skal du:

 • Søge mere viden gennem dialog med den, der er radikaliseringstruet, med familien eller omgangskredsen
 • Undersøge om der er umiddelbare beskyttelsesfaktorer, der kan bringes i spil
 • Kontakt videns- og nøglepersoner for at dele viden og søge sparring

Kontakt hellere videns- og nøglepersoner én gang for meget end én for lidt.

Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Du kan også læse hele Holbæk Kommunes handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.  

Læs handlingsplanen her

Senest opdateret 14-06-2021