Kultur- og fritidspolitik

Kulturen, fritiden og fællesskabet er kittet i vores samfund, og vi har alle en interesse i at sætte de rette rammer for det.

Holbæk Byråd vedtog i 2016 en kultur- og fritidspolitik. Politikken har et sigte på 10 år, men tages op til revision efter fire år. 

Fra april 2016 til oktober 2016 gik vi i dialog med både borgere, aktører i kultur- og fritidslivet, virksomheder og andre, der ønskede at komme med deres input til politikken. De seks temaer, der var et åbent afsæt for dialog, blev således i fællesskab udviklet, udbygget og nuanceret - og er nu blevet til en samlet politik med syv temaer, der sætter rammen for vores arbejde på kultur- og fritidsområdet de næste fem år. 

Læs kultur og fritidspolitikken her (pdf) 


Bemærk, at der i 2023 blev der sat gang i arbejdet med formulering af en ny kultur- og fritidspolitik. Du kan følge med i arbejdet med Kultur- og Fritidspolitik 2024 på Holbæk Kommunes deltagelsesplatform deltag.holbaek.dk/kultur-fritidspolitik.

 

Senest opdateret 10-04-2024