Balance- og råderumsstrategi

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2023 en balance- og råderumsstrategi, der fastlægger rammerne for arbejdet med besparelser, effektiviseringer og råderum.

Kommunalbestyrelsen har udviklet en balance- og råderumsstrategi. Det er en ambitiøs strategi, der sætter retning og rammer med afsæt i kommunens økonomiske politik. Med strategien sender vi som politikere et signal om, at vi vil kunne vælge. Vi vil have et politisk råderum til at prioritere og vælge til og fra.
 
Råderum kan skabes ved at løse opgaverne mere effektivt. Eller ved at justere i serviceniveauet og helt grundlæggende overveje, om den struktur, vi har lagt ned over opgavernes løsning, er den rigtige.
 
Et råderum er at have det økonomiske fundament og handlefrihed til at prioritere. Til at igangsætte nye initiativer, forlænge igangværende initiativer eller undgå nedskæringer.
 

Læs Balance- og Råderumsstrategien her

 

Senest opdateret 19-04-2024