Demensstrategi

Demensstrategien udgør den overordnede ramme for Holbæk Kommunes demensindsats over de kommende år. Den skal sikre, at borgere med demens og deres pårørende støttes i at bevare livskvalitet længst muligt.

Visionen er, at Holbæk Kommune skal være en demensvenlig kommune med gode muligheder for et aktivt, sundt, trygt og værdigt liv med demens.

Mennesker med demens inde på livet skal opleve at få den hjælp og støtte, som de har brug for. De skal mødes med høj faglighed og stor medmenneskelighed samt respekt for det enkelte menneskes ønsker, behov og ressourcer. Vi skal møde mennesket bag sygdommen.

 Fire fokusområder sætter til retning for arbejdet med demens de kommende år:

  • Tidlig opsporing og udredning
  • Høj faglighed og sammenhængende forløb
  • En meningsfuld hverdag med demens
  • Demensvenlige lokalsamfund

Demensalliancen – vi er med!
Holbæk Kommune har tilsluttet sig Demensalliancen, der er et samarbejde mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen om en fælles vision: Et demensvenligt Danmark hvor ingen er alene med demens. Det betyder, at vi har forpligtet os på at gøre en særlig indsats for at blive en demensvenlig kommune. Demensstrategien ’Sammen med demens’ er et centralt skridt i udmøntningen af den vision.

 

Læs Demensstrategien her

Senest opdateret 11-04-2024