Integrationsstrategi 2017

Holbæk Kommune vil med denne strategi bidrage til, at indvandrere, efterkommere og flygtninge bliver godt integreret samt støttes i de sproglige, kulturelle og/eller vidensmæssige udfordringer, de måtte opleve i dagligdagen.

Holbæk Kommune ser ikke internationaliseringen som noget negativt, men tværtimod som en spændende mulighed med masser af vækstpotentiale! 

 Visionen for strategien er, at den skal:

  • medvirke til, at borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund har forståelse for samfundets grundlæggende værdier og deltager i samfundslivet på lige fod med andre borgere
  • medvirke til, at borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund bidrager til kommunens vækst og bæredygtighed gennem læring, uddannelse og beskæftigelse samt et aktivt liv
  • at borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund kan forvente at blive mødt af et samfund, som byder dem velkommen og bidrager til, at de får uddannelse eller job, samt får mulighed for at deltage i samfundslivet. 

 

Læs Integrationsstrategien her

Senest opdateret 11-04-2024