Seniorrådsmøde

Seniorrådet havde besøg af fagkonsulenter fra AHLI med henblik på oplæg og drøftelse af midlertidige pladser.

Oplægget informerer om et tæt samarbejde med Det nære sundhedsvæsen, hvilke typer aflastningskategorier kommunen på nuværende tidspunkt tilbyder ophold til samt at nogle ophold langt overstier de tre uger der som hovedregel tilbydes i forhold til kvalitetsstandarden. Dette sker, på grund af mangel på plejehjemspladser.

Seniorrådet er meget optaget af velfungerende aflastningstilbud og vil drøfte fremtidige muligheder og ideer på vores dialog møde med Ældre - og Sundhedsudvalget i maj måned. 

Seniorrådet er inviteret til første spadestik d. 19. april til det nye plejehjem Vandtårnsvej Holbæk.

Seniorråder deltager i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde samt sundheds konference 6.-7.maj 2024

Senest opdateret 07-11-2023