Udvalget for Ældre og Sundhed

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget skal varetage den samlede indsats på ældre- og sundhedsområdet med det sigte, at borgerne understøttes i at kunne føre et så aktivt liv som muligt gennem hele livet. Udvalgets opgaver er således følgende: 

Sundhed, som omfatter:

 • genoptræning og anden træning
 • forebyggelses- og sundhedstilbud
 • medfinansiering af regionale sundhedsydelser.


Ældre, som omfatter:

 • plejehjem og beskyttede boliger
 • midlertidige plejepladser
 • hjemmehjælp og sygepleje
 • madservice til borgere, der ikke selv er i stand til at lave mad
 • aktiviteter for ældre
 • botilbud, aktivitetstilbud og socialpædagogisk bistand til borgere over 67 år med særlige behov
 • plejevederlag og hjælp i forbindelse med pasning af døende i eget hjem
 • hjælpemidler med undtagelse af handicapbiler
 • frivillighedsmidler efter serviceloven.

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Lene Magnussen.

Senest opdateret 07-11-2023