Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget skal varetage den samlede indsats for, at alle borgere, der kan bidrage på arbejdsmarkedet, enten er i beskæftigelse eller under uddannelse. Udvalget skal endvidere varetage den samlede indsats for at fremme og understøtte erhvervslivet. Udvalgets opgaver er således følgende:

Beskæftigelse og uddannelse, som omfatter:

  • jobformidling, aktivering og revalidering ved arbejdsløshed, sygdom mv.
  • bevilling af fleksjob og andre løntilskudsordninger samt sociale ydelser såsom uddannelseshjælp, kontanthjælp, dagpenge, boligydelser, boligsikring, ledighedsydelse, førtidspension mv.
  • integrationsindsatsen
  • de boligsociale indsatser
  • HUSC
  • Vejledning om valg af ungdomsuddannelser, uddannelse og erhverv til elever i 7.-10. klasse og unge under 30 år, der har færdiggjort grundskolen

Erhverv, som omfatter:

  • koordinering af indsatser, der fremmer erhvervsmæssige forhold
  • kontakten til og samarbejdet med andre om erhvervsmæssige forhold.

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Erik Kjærgaard Andersen.

Senest opdateret 07-11-2023